Norfo er landets ledende leverandør av tilfluktsromsmateriell, tilfluktsromsporter og tilfluktsromsdører. Siden vår oppstart i 1963, har vi opparbeidet oss over 50 års erfaring i bransjen. Våre godkjente produkter tilfredsstiller myndighetenes forskrifter og krav. Vi leverer alt av materiell til alle typer tilfluktsrom, som for eksempel rør- og kabelgjennomføringer, sjokkventiler og ventilasjonssystemer. 

Rehabilitering av eldre tilfluktsrom 

I Norge har vi i dag over 20.000 tilfluktsrom, som dekker behovet til 2,5 millioner mennesker. De som eier tilfluktsrom, private eller offentlige, plikter å vedlikeholde disse slik at de kan brukes etter intensjonen. Norfo står til tjeneste med bistand og råd i forbindelse med tilfluktsrom, herunder rehabilitering og opprustning av eldre anlegg. Vi utfører befaringer på tilfluktsrom, dersom det skulle være ønskelig med et tilbud på utstyr.

 

Fra sidene til DSB / Sivilforsvaret kan vi finne følgende: «Tilfluktsrom er permanente vernerom som vil kunne redusere omfanget av skadar på befolkninga som følgje av krigshandlingar. Offentlege tilfluktsrom er bygde for å kunne gi vern for allmenta, ved at dei menneska som måtte vere i nærområdet, kan søkje vern i ein beredskapssituasjon. Det er kommunane som eig og held ved like offentlege rom.» Se offentlige tilfluktsrom i kart på denne siden (ekstern lenke).

«Private tilfluktsrom er bygde og dimensjonerte for å kunne gi vern for dei menneska som normalt oppheld seg på eigedommen der tilfluktsrommet er. Dei er i privat eige. Eigaren har ansvaret for vedlikehald».

tilfluktsrom_bilde

Forskrifter

Lovdata: Forskrift om tilfluktsrom

48-Forskriftene og veileder.pdf

66-Forskriftene og veileder.pdf

76-Forskriftene og veileder.pdf

95-Forskriftene og veileder.pdf

Elementfortegnelse.pdf

NEK 400 1998.pdf

Stortingsmelding nr. 17 (2001-2002) slår myndighetene fast at:

«Tilfluktsrom skal fortsatt være en del av den beskyttelsen samfunnet skal kunne gi borgerne under krig. Eksisterende tilfluktsrom skal derfor vedlikeholdes». Forskriftene for tilfluktsrom finner du her.

MONTERING OG SERVICE

Vi utfører montering, service, vedlikehold og reparasjoner av alle våre produkter. Montasjeanvisning og produktblad for produkter finner du under Dokumentasjon (PDF) på hvert enkelt produkt.

Les mer om service og montering

OVER 1500 DØRER PÅ LAGER

Vi har over 1500 branndører på lager, og leverer dører på dagen over hele landet.

Les mer om vårt dørlager

SIKKERHETSDØRER

Med sikkerhetsdør fra Norfo får du markedets beste brannsikkerhet og innbruddssikkerhet.

Besøk vår utstilling av sikkerhetsdører.