MONTERING OG SERVICE

Montering

Vi har egen monteringsavdeling med erfarne montører som sørger for en sikker og profesjonell montering av alle våre produkter. Vi monterer daglig alt fra vanlige leilighetsdører, branndører og brannporter, til store spesialporter og spesialprodukter til tilfluktsrom. Vår datterbedrift Mekanor AS, produserer og monterer større stålkonstruksjoner som stålbygg, gangbruer, trapper og spesial-konstruksjoner til entreprenørbransjen. På grunn av stor aktivitet utfører vi normalt bare montering av produkter som vi selv leverer. Ta kontakt med oss for nærmere opplysninger om montering.

Service og vedlikehold

Vi utfører service på alle våre produkter. Jevnlig service og profesjonelt forebyggende vedlikehold sørger for at produktene fungerer optimalt til enhver tid. Erfaring viser at dette er god økonomi, da produktene får en lengre levetid, og man unngår driftsstans og overraskende større reparasjoner. For flere av våre produkter anbefaler vi derfor at man inngår en service- og vedlikeholdsavtale. Ta kontakt for nærmere opplysninger