Norfo fører vanntette og flomsikre luker som kan leveres på forespørsel.

Vanntett luke kan leveres til høydebasseng, drikkevannsbasseng, eller andre steder der det er påkrevd med vanntett luke.
For våre flomsikre luker type GL-10 og GL-35, se informasjon under fanen tilfluktsrom.

Ingen produkter ble funnet som passer dine valg.