Norfo er leverandør av gass- og trykktette rør- og kabelgjennomføringer for tilfluktsrom. Vi kan levere rør- og kabelgjennomføringer for alt fra kabler til ulike rør for ventilasjon og væske. Vi har høy kompetanse og lang erfaring med leveranse av alle type rør- og kabelgjennomføringer. Vi kan levere både for eksisterende vegg, og til nye tilfluktsrom. Det skal alltid være en godkjent gass- og trykktett kabelgjennomføring for alle kabler/ledninger som skal gå igjennom vegg inn til tilfluktsrom. Norfo leverer kun rør- og kabelgjennomføringer som er godkjent av Sivilforsvaret og DSB. Hos oss får du også godkjente luftinntaksrør, stengeventiler og blindlokk. Vi har flere typer på lager både for kabler og rør. Vi kommer gjerne på en befaring, og hjelper deg med å se på løsninger. Vi utfører service og montasje til nye og gamle tilfluktsrom.

Tilfluktsrom skal ha utstyr etter nærmere bestemmelse fra Direktoratet for sivilt beredskap. Elementer og tilfluktsromsutstyr som skal motstå særlige påkjenninger, skal være godkjent av Direktoratet for sivilt beredskap. Ta kontakt for eventuelle spørsmål.

Viser 1–8 av 10 resultater

Gass og trykktett gjennomføring 96/3

Gass og trykktett gjennomføring NORFO 96/3 benyttes til rør og kabler når det er behov for å føre disse gjennom en allerede støpt vegg. Gjennomføringen er godkjent av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Gass og trykktett gjennomføring NORFO 96/3 benyttes til rør og kabler når det er behov for å føre disse gjennom en allerede støpt vegg. Gjennomføringen er godkjent av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Rørgjennomføring for eksisterende vegg 81/5

Gjennomføringene benyttes når det er behov for gjennomføring i allerede støpte vegger. De kan benyttes til montering av avtrekksventiler, hurtiglukkerventiler, sjokk-/overtrykksventiler, blindlokk, luftinntaksrør o.l. Største dimensjon godkjent av DSB er DN 300.

Gjennomføringene benyttes når det er behov for gjennomføring i allerede støpte vegger. De kan benyttes til montering av avtrekksventiler, hurtiglukkerventiler, sjokk-/overtrykksventiler, blindlokk, luftinntaksrør o.l. Største dimensjon godkjent av DSB er DN 300.

Gass- og trykktett gjennomføring 81/8

Gjennomføring NORFO 81/8 benyttes når det er behov for gass og trykktett gjennomføring for rør eller kabel med diameter over 50 mm i allerede støpte vegger.

Gjennomføring NORFO 81/8 benyttes når det er behov for gass og trykktett gjennomføring for rør eller kabel med diameter over 50 mm i allerede støpte vegger.

Gass- og trykktett gjennomføring 81/9

Gjennomføring NORFO 81/9 benyttes når det er behov for gass- og trykktett gjennomføring for flere rør eller kabler i allerede støpte vegger.

Gjennomføring NORFO 81/9 benyttes når det er behov for gass- og trykktett gjennomføring for flere rør eller kabler i allerede støpte vegger.

Eksosgjennomføring 81/10

NORFO eksosgjennomføring benyttes ved behov for gass- og trykktett gjennomføring for avgassrør fra dieselaggregater. Utformingen hindrer også at varmen fra eksosen ødelegger betongen.

NORFO eksosgjennomføring benyttes ved behov for gass- og trykktett gjennomføring for avgassrør fra dieselaggregater. Utformingen hindrer også at varmen fra eksosen ødelegger betongen.

Eksosgjennomføring 81/11

NORFO eksosgjennomføring for eksisterende vegg har samme anvendelse som ovennevnte, men kan monteres etter at veggen er støpt.

NORFO eksosgjennomføring for eksisterende vegg har samme anvendelse som ovennevnte, men kan monteres etter at veggen er støpt.

Rørgjennomføringer, innstøpte

Innstøpte rørgjennomføringer benyttes for å sikre en solid og tett forankring ved montering av: Regulerbare avtrekksventiler, sjokkventiler, gasstette hurtiglukkerventiler, gass- og trykktette gjennomføringer, og eksosrør.

Innstøpte rørgjennomføringer benyttes for å sikre en solid og tett forankring ved montering av: Regulerbare avtrekksventiler, sjokkventiler, gasstette hurtiglukkerventiler, gass- og trykktette gjennomføringer, og eksosrør.

Gass og trykktett gjennomføring 96/1

Gass- og trykktett kabelgjennomføring brukes i vegger hvor det stilles krav til gass- og trykktetthet ved gjennomføring av rør og kabler. Gjennomføringen er godkjent av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Gass- og trykktett kabelgjennomføring brukes i vegger hvor det stilles krav til gass- og trykktetthet ved gjennomføring av rør og kabler. Gjennomføringen er godkjent av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

renger tekst