Under området ventiler finner du bl.a. elektriske og pneumatisk drevne stengeventiler, for å hindre gass i å komme inn gjennom luftinntak i bygninger, hvis en gassdetektor skulle oppdage at luften er forurenset og derved hindre skade eller tap av menneskeliv. Typisk bruksområde er redningsrom og bygg som må sikres. Vi har også spesialfiltre og andre produkter som vi kan hjelpe med til dette formål. Vi leverer også spesielle ventiler for å hindre at eksplosjon kommer gjennom vegger og kan skade mennesker eller verdier, se også under tilfluktsrom. Typiske bruksområder er kraftverk, trafostasjoner eller samfunnsmessig viktige anlegg. Ta kontakt for mer info, råd eller tilbud når det gjelder våre spesielle ventiler!

Viser alle 4 resultater

Lekkasjesikker hurtiglukkerventil KS-K

Hurtiglukkerventil TEMET KS-100-K – KS-800-K benyttes i ventilasjonsanlegg i sikkerhetssrom for omkobling mellom driftsalternativene normal- og filterventilasjon, eventuelt til omkobling mellom alternative luftinntak. Den kan også benyttes i andre applikasjoner hvor det er behov for en lekkasjesikker stengeventil.

Hurtiglukkerventil TEMET KS-100-K – KS-800-K benyttes i ventilasjonsanlegg i sikkerhetssrom for omkobling mellom driftsalternativene normal- og filterventilasjon, eventuelt til omkobling mellom alternative luftinntak. Den kan også benyttes i andre applikasjoner hvor det er behov for en lekkasjesikker stengeventil.

Gasstett ventil Rapido og Quadro

Ventilene Rapido og Quadro installeres i luft- og gassledninger for å få gasstett lukking og for å kunne regulere luftmengden. De brukes i kjemiske fabrikker, kjernekraftverk, laboratorier, rene rom o.l. hvor det er krav om ventiler uten lekkasje.

Ventilene Rapido og Quadro installeres i luft- og gassledninger for å få gasstett lukking og for å kunne regulere luftmengden. De brukes i kjemiske fabrikker, kjernekraftverk, laboratorier, rene rom o.l. hvor det er krav om ventiler uten lekkasje.

Sjokkventil for eksosrør PVD

Sjokkventil PVD benyttes i avgassledninger fra dieselaggregat for å hindre at trykkbølger som kommer inn gjennom eksosrøret skal skade motoren. Dette gjelder spesielt motorer med turbolader som har sensitive komponenter i avgass-systemet. Ventilen leveres i fire dimensjoner.

Sjokkventil PVD benyttes i avgassledninger fra dieselaggregat for å hindre at trykkbølger som kommer inn gjennom eksosrøret skal skade motoren. Dette gjelder spesielt motorer med turbolader som har sensitive komponenter i avgass-systemet. Ventilen leveres i fire dimensjoner.

Sjokkventil ESV 4 R og ESV 4 F

Sjokkventil ESV 4 R og ESV 4 F kan benyttes for sikring av ventilasjonsåpninger i områder hvor det kan være fare for eksplosjoner. Ventilen er godkjent av Swiss Federal Office of Civil Defence og Swiss Defence Procurement Agency.

Sjokkventil ESV 4 R og ESV 4 F kan benyttes for sikring av ventilasjonsåpninger i områder hvor det kan være fare for eksplosjoner. Ventilen er godkjent av Swiss Federal Office of Civil Defence og Swiss Defence Procurement Agency.

.