Norfo har levert spesialfiltre helt siden starten i 1963. De første var for tilflutktsrom, såkalte ABC-filtre, for å ta kjernefysiske gassforbindelser, biologiske stridsmidler og ulike kjemiske stridsmidler. Idag leverer Norfo også spesialfiltre til bl.a. oljeleting og andre formål, der man av sikkerhetsmessige årsaker trenger vern mot gasser, som i høyere konsentrasjoner kan være både farlige og dødelige. Vi kan bl.a. levere CO2-filtre og H2S-filtre. I disse er det spesielle typer kull som renser luften. Disse spesialfiltrene anvendes bl.a. i redningsrom og andre installasjoner som trenger å rense luften raskt.

Høydebasseng for drikkevann, er et annet område Norfo leverer spesialfiltre til. Disse luftfiltrene er sikret mot innbrudd og også laget slik at tilsiktet forurensning av drikkevannsbasseng i terrorøyemed ikke lett skal kunne la seg gjøre. De er nødvendige for at en skal kunne levere trygt og rent drikkevann etter forskriftene. Ved tapping av vann oppstår undertrykk i bassenget, som suger inn bl.a. pollen som er grobunn for mugg og andre mikroorganismer. Mikrofilteret renser bort pollen og andre små partikler.

Ta kontakt med oss for mer info og råd eller for et tilbud!

Viser alle 5 resultater

Luftfilter for høydebasseng

Scandsafe luftfilter brukes til rensing av luft inn til drikkevannsbasseng, næringsmiddeltanker og reservoarer. Filteret leveres i 2 utgaver: JKG-W for montasje innendørs og WR for montasje utendørs på tak.

Scandsafe luftfilter brukes til rensing av luft inn til drikkevannsbasseng, næringsmiddeltanker og reservoarer. Filteret leveres i 2 utgaver: JKG-W for montasje innendørs og WR for montasje utendørs på tak.

Mobilt ABC-ventilasjonssystem

Mobilt ventilasjonssystem VVS 180/300 -24 DC er spesielt utviklet for bruk i kjøretøy og containere for å sikre tilførsel av ren luft. Filteret beskytter mot alle kjente stridssgasser og biologiske stridsmidler. Systemets kapasitet er 180 m3/h ved filterventilasjon og 300 m3/h ved normalventilasjon.

Mobilt ventilasjonssystem VVS 180/300 -24 DC er spesielt utviklet for bruk i kjøretøy og containere for å sikre tilførsel av ren luft. Filteret beskytter mot alle kjente stridssgasser og biologiske stridsmidler. Systemets kapasitet er 180 m3/h ved filterventilasjon og 300 m3/h ved normalventilasjon.

CO2-filter CD

CO2-filtre benyttes i redningsrom og i forsvarsinstallsjoner for å fjerne karbondioksyd fra luften når røyk eller gass gjør det nødvendig å stenge luftinntaket og sette ventilasjonsanlegget til resirkulering.

CO2-filtre benyttes i redningsrom og i forsvarsinstallsjoner for å fjerne karbondioksyd fra luften når røyk eller gass gjør det nødvendig å stenge luftinntaket og sette ventilasjonsanlegget til resirkulering.

H2S-filter GF med IVP kull

H2S-filtre benyttes i kontrollrom og redningsrom for å fjerne hydrogensulfid fra luften ved større utslipp. F. eks. i forbindelse med oljeboring.

H2S-filtre benyttes i kontrollrom og redningsrom for å fjerne hydrogensulfid fra luften ved større utslipp. F. eks. i forbindelse med oljeboring.

ABC-filter GF-40 og GF-75

ABC-filter GF-40 og GF-75 er små filter som er spesielt egnet for bruk i kjøretøy, containere og andre rom hvor det oppholder seg et mindre antall mennesker. Filterene er kompakte, og gir maksimal beskyttelse mot alle kjente stridsgasser, radioaktivt støv, og biologiske stridsmidler.

ABC-filter GF-40 og GF-75 er små filter som er spesielt egnet for bruk i kjøretøy, containere og andre rom hvor det oppholder seg et mindre antall mennesker. Filterene er kompakte, og gir maksimal beskyttelse mot alle kjente stridsgasser, radioaktivt støv, og biologiske stridsmidler.

Filtre tekst