Norfo har gjennom mange år vært leverandør av EMP-produkter for skjerming av EMP (Elektromagnetisk Puls). Litt innledende forklaring:

Elektromagnetiske bølger forplanter seg vekk fra kilden, på samme måte som bølger i vann, men med en hastighet omtrent som lyshastigheten. Avstanden mellom 2 bølgetopper er definert som bølgelengden. Denne kan variere fra under en millimeter til flere kilometer og beskriver type bølge. Frekvens er et annet begrep som sier hvor mange ganger en bølge svinger pr sekund. 1 svingnig per sekund er 1 Hz. Vanlig vekselstrøm svinger 50 ganger pr sekund eller 50 Hz.

Et elektromagnetisk spekter er bølgelengde/frekvens for kjente begrep som radiobølger, mikrobølger, lys, røntgen, og radarstråler. Det man ønsker å beskytte seg mot er LEMP, NEMP, MEMP, HMP, altså et frekvensområde fra 100kHz til 18 GHz. Innenfor dette intervallet kan elektronisk utstyr ødelegges og også kan f.eks. dataanlegg/serveranlegg tappes eller ødelegges.

Norfo som leverandør av EMP-produkter

Norfos EMP-produkter beskytter mot EMP innenfor blant annet kraftsektoren, og for anlegg som er viktig for at samfunnet skal fungere til daglig. Av EMP-produkter leverer vi blant annet dører, bølgefeller som hindrer EMP å komme igjennom ventilasjonsåpninger. Vi leverer også EMP gjennomføringer for vegg, for alt fra kabler til ulike typer væske gjennom vegger.

Viser alle 6 resultater

Bølgefelle NORFO SL 241 (1 GHz)

Bølgefelle NORFO SL 241 benyttes i ventilasjonsåpninger i rom som skal skjermes mot elektromagnetisk stråling. Den tilfredstiller kravene i forskrift om EMP-beskyttelse av telekommunikasjons-anlegg forutsatt at anleggene har tilstrekkelig fjell/jord overdekkining som demper frekvenser > 1 GHz (High Power Microwave).

Bølgefelle NORFO SL 241 benyttes i ventilasjonsåpninger i rom som skal skjermes mot elektromagnetisk stråling. Den tilfredstiller kravene i forskrift om EMP-beskyttelse av telekommunikasjons-anlegg forutsatt at anleggene har tilstrekkelig fjell/jord overdekkining som demper frekvenser > 1 GHz (High Power Microwave).

Bølgefelle NORFO SL 261 (20 GHz)

Bølgefelle NORFO SL 261 benyttes i ventilasjonsåpninger i rom som skal skjermes mot elektro-magnetisk stråling.

Bølgefelle NORFO SL 261 benyttes i ventilasjonsåpninger i rom som skal skjermes mot elektro-magnetisk stråling.

EMP gjennomføringsplate NORFO SL 923

NORFO SL 923 gjennomføringsplate benyttes som «single entry» når skjermet kabel, optisk fiberkabel, rør og slanger føres inn i skjermet rom, skap eller kabinett.

NORFO SL 923 gjennomføringsplate benyttes som «single entry» når skjermet kabel, optisk fiberkabel, rør og slanger føres inn i skjermet rom, skap eller kabinett.

Væskegjennomføring SL 238 og 239

NORFO SL væskegjennomføringer benyttes til å føre rør inn i rom som skal skjermes mot elektromagnetisk stråling. F.eks. rør for vann, olje, dren, luft m.m.

NORFO SL væskegjennomføringer benyttes til å føre rør inn i rom som skal skjermes mot elektromagnetisk stråling. F.eks. rør for vann, olje, dren, luft m.m.

Gjennomføring for skjermet kabel NORFO GS

NORFO GS gjennomføringer benyttes til å føre skjermet kabel inn i skjermet rom, skap eller kabinett.Ved korrekt montering med krympestrømpe, vil gjennomføringen gi god gasstetthet.

NORFO GS gjennomføringer benyttes til å føre skjermet kabel inn i skjermet rom, skap eller kabinett.Ved korrekt montering med krympestrømpe, vil gjennomføringen gi god gasstetthet.

Gjennomføring for fiberoptikk NORFO GO

NORFO GO gjennomføringer for ikke-ledende kabler benyttes til å føre kabler, slanger og rør som ikke inneholder elektrisk ledende materiale inn i rom som skal skjermes mot elektromagnetisk stråling. F. eks. optisk fiberkabel og slanger for luft og olje.

NORFO GO gjennomføringer for ikke-ledende kabler benyttes til å føre kabler, slanger og rør som ikke inneholder elektrisk ledende materiale inn i rom som skal skjermes mot elektromagnetisk stråling. F. eks. optisk fiberkabel og slanger for luft og olje.

.