Norfo har levert produkter og løsninger som har sikret liv og verdier siden 1963. Vi leverer sikkerhetsdører, sjokkventiler, filtre og annet utstyr for fysisk sikring av bygninger, og som forhindrer skade og tap av menneskeliv.

Sikkerhetsprodukter for begrenset skadeomfang

For begrensing av skadeomfang på bygninger, inventar og omgivelser ved eksplosjoner, leverer Norfo ulike sikkerhetsprodukter. Vi kan blant annet levere innbruddshemmende utblåsningsluker, som slipper eksplosjonstrykket ut fra bygninger. Vi har også splintsikre ventilasjonsrister, som vi produserer etter anvisning og tegning fra NVE. Typiske bruksområder her er kraftverk og trafostasjoner.

Sjokkplattformer som sikkerhet

Vårt datterselskap Mekanor AS, har i en årrekke produsert og levert sjokkplattformer for å stanse vibrasjoner og grunnsjokk fra å ødelegge servere, samt andre elektriske og elektroniske innretninger og utstyr.

Ta kontakt med Mekanor   for mer info, råd og eventuelle tilbud!

Viser alle 3 resultater

Trykkavlastingsluke Norfo TAL

Trykkavlastingsluker brukes til å avlaste trykket fra en eksplosjon i et lukket rom slik at skader på bærende konstruksjoner begrenses. For at lukene skal ha en effekt må de åpne hurtig av eksplosjonstrykket, og de må følgelig ha liten vekt samt liten åpningsmotstand.

Trykkavlastingsluker brukes til å avlaste trykket fra en eksplosjon i et lukket rom slik at skader på bærende konstruksjoner begrenses. For at lukene skal ha en effekt må de åpne hurtig av eksplosjonstrykket, og de må følgelig ha liten vekt samt liten åpningsmotstand.

Sjokkplattform SP1 og SP2

Sjokkplattform SP brukes til å beskytte elektrisk og mekanisk utstyr mot vibrasjoner og grunnsjokk.

Sjokkplattform SP brukes til å beskytte elektrisk og mekanisk utstyr mot vibrasjoner og grunnsjokk.

Splintsikker ventilasjonsrist

Splintsikre ventilasjonsrister leveres i henhold til spesifikasjoner utarbeidet av Norges Vassdrags- og energidirektorat, og benyttes til å sikre ventilasjonsåpninger i kraftforsyningsanlegg, og andre steder hvor det er behov for sikring mot splinter.

Splintsikre ventilasjonsrister leveres i henhold til spesifikasjoner utarbeidet av Norges Vassdrags- og energidirektorat, og benyttes til å sikre ventilasjonsåpninger i kraftforsyningsanlegg, og andre steder hvor det er behov for sikring mot splinter.

Diverse sikkerhetsprodukter tekst