Viser 1–8 av 18 resultater

Trykkavlastingsluke Norfo TAL

Trykkavlastingsluker brukes til å avlaste trykket fra en eksplosjon i et lukket rom slik at skader på bærende konstruksjoner begrenses. For at lukene skal ha en effekt må de åpne hurtig av eksplosjonstrykket, og de må følgelig ha liten vekt samt liten åpningsmotstand.

Trykkavlastingsluker brukes til å avlaste trykket fra en eksplosjon i et lukket rom slik at skader på bærende konstruksjoner begrenses. For at lukene skal ha en effekt må de åpne hurtig av eksplosjonstrykket, og de må følgelig ha liten vekt samt liten åpningsmotstand.

Luftfilter for høydebasseng

Scandsafe luftfilter brukes til rensing av luft inn til drikkevannsbasseng, næringsmiddeltanker og reservoarer. Filteret leveres i 2 utgaver: JKG-W for montasje innendørs og WR for montasje utendørs på tak.

Scandsafe luftfilter brukes til rensing av luft inn til drikkevannsbasseng, næringsmiddeltanker og reservoarer. Filteret leveres i 2 utgaver: JKG-W for montasje innendørs og WR for montasje utendørs på tak.

Mobilt ABC-ventilasjonssystem

Mobilt ventilasjonssystem VVS 180/300 -24 DC er spesielt utviklet for bruk i kjøretøy og containere for å sikre tilførsel av ren luft. Filteret beskytter mot alle kjente stridssgasser og biologiske stridsmidler. Systemets kapasitet er 180 m3/h ved filterventilasjon og 300 m3/h ved normalventilasjon.

Mobilt ventilasjonssystem VVS 180/300 -24 DC er spesielt utviklet for bruk i kjøretøy og containere for å sikre tilførsel av ren luft. Filteret beskytter mot alle kjente stridssgasser og biologiske stridsmidler. Systemets kapasitet er 180 m3/h ved filterventilasjon og 300 m3/h ved normalventilasjon.

Bølgefelle NORFO SL 241 (1 GHz)

Bølgefelle NORFO SL 241 benyttes i ventilasjonsåpninger i rom som skal skjermes mot elektromagnetisk stråling. Den tilfredstiller kravene i forskrift om EMP-beskyttelse av telekommunikasjons-anlegg forutsatt at anleggene har tilstrekkelig fjell/jord overdekkining som demper frekvenser > 1 GHz (High Power Microwave).

Bølgefelle NORFO SL 241 benyttes i ventilasjonsåpninger i rom som skal skjermes mot elektromagnetisk stråling. Den tilfredstiller kravene i forskrift om EMP-beskyttelse av telekommunikasjons-anlegg forutsatt at anleggene har tilstrekkelig fjell/jord overdekkining som demper frekvenser > 1 GHz (High Power Microwave).

Bølgefelle NORFO SL 261 (20 GHz)

Bølgefelle NORFO SL 261 benyttes i ventilasjonsåpninger i rom som skal skjermes mot elektro-magnetisk stråling.

Bølgefelle NORFO SL 261 benyttes i ventilasjonsåpninger i rom som skal skjermes mot elektro-magnetisk stråling.

EMP gjennomføringsplate NORFO SL 923

NORFO SL 923 gjennomføringsplate benyttes som «single entry» når skjermet kabel, optisk fiberkabel, rør og slanger føres inn i skjermet rom, skap eller kabinett.

NORFO SL 923 gjennomføringsplate benyttes som «single entry» når skjermet kabel, optisk fiberkabel, rør og slanger føres inn i skjermet rom, skap eller kabinett.

Væskegjennomføring SL 238 og 239

NORFO SL væskegjennomføringer benyttes til å føre rør inn i rom som skal skjermes mot elektromagnetisk stråling. F.eks. rør for vann, olje, dren, luft m.m.

NORFO SL væskegjennomføringer benyttes til å føre rør inn i rom som skal skjermes mot elektromagnetisk stråling. F.eks. rør for vann, olje, dren, luft m.m.

Lekkasjesikker hurtiglukkerventil KS-K

Hurtiglukkerventil TEMET KS-100-K – KS-800-K benyttes i ventilasjonsanlegg i sikkerhetssrom for omkobling mellom driftsalternativene normal- og filterventilasjon, eventuelt til omkobling mellom alternative luftinntak. Den kan også benyttes i andre applikasjoner hvor det er behov for en lekkasjesikker stengeventil.

Hurtiglukkerventil TEMET KS-100-K – KS-800-K benyttes i ventilasjonsanlegg i sikkerhetssrom for omkobling mellom driftsalternativene normal- og filterventilasjon, eventuelt til omkobling mellom alternative luftinntak. Den kan også benyttes i andre applikasjoner hvor det er behov for en lekkasjesikker stengeventil.

tekst