Norfo har gjennom flere tiår utviklet og produsert trykkporter til en rekke formål og bruksområder. Vi har ingeniørkompetanse på feltet, og produserer våre fleste trykkporter i egen fabrikk. Dette betyr at vi har kontroll på kvalitet og sluttprodukt i forhold til dokumenterte egenskaper. Vi leverer trykkporter etter kundens krav om trykk- og eksplosjonsstyrke. Norfo har lang erfaring med å levere trykkporter til statlige og private aktører. Vi har trykkporter som kombinerer ulike egenskaper som brann- og innbruddsmotstand. Der det er behov for helautomatiske løsninger kan vi levere trykksterk stableport, type Butzbach HT-150. Plassbesparende lagring av portelementer over portåpning/himling.

Norfo leverer trykkporter fra 2 kPa helt opp til 300 kPa. Våre kraftigste trykkporter er utviklet for tilfluktsrom og fjellanlegg, disse leveres uisolerte, i massivt stål. Vi utvikler og leverer trykkporter i ulike materialer, som stål, rustfritt/syrefast stål og betong. Andre bruksområder kan være kraftverk, trafostasjoner, gassanlegg, militære og sivile anlegg. Ved bruk i trafostasjoner kan vi levere trykkporter med trykksterkt vertikalt panikkbeslag, som er påbudt i høyspentrom. For teknisk støtte og bistand, ta kontakt med Norfo.

Viser alle 4 resultater

Trykkport / trykkdør NORFO FEG

NORFO FEG er utviklet spesielt for industrianlegg til bruk i kontrollrom og andre rom plassert i eksplosjonsfarlig område, og for beskyttelse av bygninger mot utvendige eksplosjoner.

NORFO FEG er utviklet spesielt for industrianlegg til bruk i kontrollrom og andre rom plassert i eksplosjonsfarlig område, og for beskyttelse av bygninger mot utvendige eksplosjoner.

BrannA 120A 60
Eks Inntil 100 kPa

Trykkdør / branndør NORFO BGA-50T

NORFO BGA-50T-dører benyttes i bygninger, containere og rom hvor det settes krav til trykkstyrke og brannmotstand kombinert med funksjonalitet. Døren gir også god lydisolasjon og god tetthet. Typiske eksempler på bruk er redningsrom og kontrollrom i eksplosjonsfarlig område.

NORFO BGA-50T-dører benyttes i bygninger, containere og rom hvor det settes krav til trykkstyrke og brannmotstand kombinert med funksjonalitet. Døren gir også god lydisolasjon og god tetthet. Typiske eksempler på bruk er redningsrom og kontrollrom i eksplosjonsfarlig område.

Slagport NORFO SSP

Norfo SSP er en relativt stor slagport som er beregnet for å motstå en moderat trykkbelastning. Basert på konstruksjonsprinsippene som er nevnt nedenfor kan den tilpasses forskjellige behov, og har blant annet blitt benyttet i rømningsveier fra tunneler, store ventilasjonsåpninger, trafoceller o.l.

Norfo SSP er en relativt stor slagport som er beregnet for å motstå en moderat trykkbelastning. Basert på konstruksjonsprinsippene som er nevnt nedenfor kan den tilpasses forskjellige behov, og har blant annet blitt benyttet i rømningsveier fra tunneler, store ventilasjonsåpninger, trafoceller o.l.

Eks Inntil 10 kPa

Kraftverksdører og -port KD, KP

Denne serien med dører og porter er utviklet av Norges vassdrags- og energidirektorat, og leveres i henhold til deres spesifikasjoner. Dørene brukes i kraftforsyningsanlegg, tunnelinnganger o.l. hvor det er behov for sikring mot uønsket inntrenging og/eller eksplosjonstrykk og splinter.

Denne serien med dører og porter er utviklet av Norges vassdrags- og energidirektorat, og leveres i henhold til deres spesifikasjoner. Dørene brukes i kraftforsyningsanlegg, tunnelinnganger o.l. hvor det er behov for sikring mot uønsket inntrenging og/eller eksplosjonstrykk og splinter.

tekst