Norfo er landets ledende leverandør av tilfluktsromsmateriell, med over 50 års erfaring.

Vi leverer alt materiell til alle typer tilfluktsrom, vi står til tjeneste med bistand til prosjektering, tegning og løsning av ethvert problem i forbindelse med tilfluktsrom, herunder rehabilitering og opprustning av eldre anlegg. Dette vil si at vi kan levere tilfluktsromsporter til nye tilfluktsrom, men også til eldre. Det er viktig at tilfluktsrommene alltid er oppdatert, slik at de står klare hvis noe skulle skje. Trenger du å pusse opp et tilfluktsrom? Vi kan levere tilfluktsromsporter for åpninger i eksisterende vegger, for disse brukes gjengestenger som går igjennom kjerneborede hull i hele veggens tykkelse. Det må søkes dispensasjon hos Sivilforsvaret/DSB dersom en ønsker å gjøre slike tiltak. For nye tilfluktsrom leveres tilfluktsromsporter med karm for innstøpning. tilfluktsromsportens karm kommer med innstøpningsklør for tilknytning til armering i forskaling. Tidligere ble mange tilfluktsromsporter produsert i betong, i dag blir som regel portene produsert i massivt stål; GP (se produktblad).

Ta kontakt med våre meget kompetente medarbeidere for veiledning og et godt tilbud. Vi utfører også befaring, service og montasje.

Viser alle 2 resultater

Betongluke, -dør og -port NORFO TBS-20 og TBS-30

NORFO TBS-20 og TBS-30 gasstette trykkdører, luker og porter er utviklet for å beskytte mot eksplosjoner, fragmenter, trykk, stråling (radioaktiv/røntgen/varme) og ras. Produktene er godkjent av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap som ytre sikringsdør, indre trykkslusedør og nødutgangsdør i tilfluktsrom.

NORFO TBS-20 og TBS-30 gasstette trykkdører, luker og porter er utviklet for å beskytte mot eksplosjoner, fragmenter, trykk, stråling (radioaktiv/røntgen/varme) og ras. Produktene er godkjent av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap som ytre sikringsdør, indre trykkslusedør og nødutgangsdør i tilfluktsrom.

BrannA 240
Eks Inntil 1100 kPa

Tilfluktsromsluke GL, -dør GD og -port GP

Denne serien av kompakte stålluker, -dører og -porter er utviklet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Dørene brukes til sikring av utvendige innganger til tilfluktsrom, og som gasstette dører i sluser og aggregatrom. Andre anvendelsesområder er trykk-/ gassbarrierer i sivile anlegg, flomsikring o.l.

Denne serien av kompakte stålluker, -dører og -porter er utviklet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Dørene brukes til sikring av utvendige innganger til tilfluktsrom, og som gasstette dører i sluser og aggregatrom. Andre anvendelsesområder er trykk-/ gassbarrierer i sivile anlegg, flomsikring o.l.

Eks Inntil 1100 kPa

tekst