Norfo er landets ledende leverandør av tilfluktsromsmateriell, med over 50 års erfaring. Vi kan levere alt av materiell til alle typer tilfluktsrom, og kan bistå med prosjektering, tegning og løsning av ethvert problem tilknyttet tilfluktsrom, herunder rehabilitering og opprustning av eldre anlegg.

Porter til eldre tilfluktsrom

Det er viktig at tilfluktsrommene alltid er oppdatert, slik at de står klare dersom noe skulle skje. Vi kan levere tilfluktsromsporter for åpninger i eksisterende vegger. Til disse brukes gjengestenger som går igjennom kjerneborede hull i hele veggens tykkelse. Det må søkes dispensasjon hos Sivilforsvaret/DSB dersom en ønsker å gjøre slike tiltak.

Porter til nye tilfluktsrom

For nye tilfluktsrom leveres portene med karm for innstøpning. Tilfluktsromsportens karm kommer med innstøpningsklør for tilknytning til armering i forskaling. Tidligere ble mange av disse portene produsert i betong, i dag blir som regel portene produsert i massivt stål; GP (se produktblad).

Ta kontakt med våre meget kompetente medarbeidere for veiledning og et godt tilbud.

Viser alle 2 resultater

Betongluke, -dør og -port NORFO TBS-20 og TBS-30

NORFO TBS-20 og TBS-30 gasstette trykkdører, luker og porter er utviklet for å beskytte mot eksplosjoner, fragmenter, trykk, stråling (radioaktiv/røntgen/varme) og ras. Produktene er godkjent av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap som ytre sikringsdør, indre trykkslusedør og nødutgangsdør i tilfluktsrom.

NORFO TBS-20 og TBS-30 gasstette trykkdører, luker og porter er utviklet for å beskytte mot eksplosjoner, fragmenter, trykk, stråling (radioaktiv/røntgen/varme) og ras. Produktene er godkjent av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap som ytre sikringsdør, indre trykkslusedør og nødutgangsdør i tilfluktsrom.

BrannA 240
Eks Inntil 1100 kPa

Tilfluktsromsluke GL, -dør GD og -port GP

Denne serien av kompakte stålluker, -dører og -porter er utviklet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Dørene brukes til sikring av utvendige innganger til tilfluktsrom, og som gasstette dører i sluser og aggregatrom. Andre anvendelsesområder er trykk-/ gassbarrierer i sivile anlegg, flomsikring o.l.

Denne serien av kompakte stålluker, -dører og -porter er utviklet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Dørene brukes til sikring av utvendige innganger til tilfluktsrom, og som gasstette dører i sluser og aggregatrom. Andre anvendelsesområder er trykk-/ gassbarrierer i sivile anlegg, flomsikring o.l.

Eks Inntil 1100 kPa

tekst