Norfo slagport, skreddersydde løsninger etter kundens behov. Våre slagporter har blant annet blitt benyttet i rømningsveier fra tunneler, store ventilasjonsåpninger, trafostasjoner. Norfo utvikler og produserer slagporter til mange ulike bruksområder. Vi kan levere gasstette, innbruddsikre, trykksterke og korrosjonsbestandige slagporter, alt etter kundens behov. Som rammeavtaleleverandør til Statnett på dører og porter, har vi levert slagporter som tåler brann, eksplosjonstrykk og høy innbruddsmotstand. Noen med integrerte sjokkventiler/ ventilasjonsåpninger.
Slagportene kan leveres med integrert gangdør der det er behov for lett gjennomgang eller utrømning. Norfo kan levere slagporter i ubehandlet, varmforsinket eller rustfri utførelse. Norfo har få begrensninger når det kommer til større dimensjoner, vi har levert slagporter i flere meters bredde og høyde. Ta kontakt med vår salgsavdeling, vi skreddersyr løsninger og ivaretar deres behov.

Viser alle 4 resultater

Sikkerhetsdør BGA-50S5

Norfo BGA-50S5 er vår kraftigste sikkerhetsdør og er egnet for lokaler med ekstra høye sikkerhetskrav.Med godkjent kombinasjonslås i tillegg, tilfredsstiller døren NSMs krav til gradering hemmelig eller strengt hemmelig.

Norfo BGA-50S5 er vår kraftigste sikkerhetsdør og er egnet for lokaler med ekstra høye sikkerhetskrav.Med godkjent kombinasjonslås i tillegg, tilfredsstiller døren NSMs krav til gradering hemmelig eller strengt hemmelig.

SikkerhetRC5
Eks Inntil 50 kPa

Trykkport / trykkdør NORFO FEG

NORFO FEG er utviklet spesielt for industrianlegg til bruk i kontrollrom og andre rom plassert i eksplosjonsfarlig område, og for beskyttelse av bygninger mot utvendige eksplosjoner.

NORFO FEG er utviklet spesielt for industrianlegg til bruk i kontrollrom og andre rom plassert i eksplosjonsfarlig område, og for beskyttelse av bygninger mot utvendige eksplosjoner.

BrannA 120A 60
Eks Inntil 100 kPa

Trykkdør / branndør NORFO BGA-50T

NORFO BGA-50T-dører benyttes i bygninger, containere og rom hvor det settes krav til trykkstyrke og brannmotstand kombinert med funksjonalitet. Døren gir også god lydisolasjon og god tetthet. Typiske eksempler på bruk er redningsrom og kontrollrom i eksplosjonsfarlig område.

NORFO BGA-50T-dører benyttes i bygninger, containere og rom hvor det settes krav til trykkstyrke og brannmotstand kombinert med funksjonalitet. Døren gir også god lydisolasjon og god tetthet. Typiske eksempler på bruk er redningsrom og kontrollrom i eksplosjonsfarlig område.

Slagport NORFO SSP

Norfo SSP er en relativt stor slagport som er beregnet for å motstå en moderat trykkbelastning. Basert på konstruksjonsprinsippene som er nevnt nedenfor kan den tilpasses forskjellige behov, og har blant annet blitt benyttet i rømningsveier fra tunneler, store ventilasjonsåpninger, trafoceller o.l.

Norfo SSP er en relativt stor slagport som er beregnet for å motstå en moderat trykkbelastning. Basert på konstruksjonsprinsippene som er nevnt nedenfor kan den tilpasses forskjellige behov, og har blant annet blitt benyttet i rømningsveier fra tunneler, store ventilasjonsåpninger, trafoceller o.l.

Eks Inntil 10 kPa

Slagport