Brannskyveport benyttes innendørs der branncelleinndeling er nødvendig, og gjerne der det er store veggåpninger. Norfo kan tilby denne type brannskyveporter i en-fløyet og to-fløyet utførelse, henholdsvis HI-SKD og HI-SKDD. Egnet modell bestemmes ut fra størrelse på lysåpning og tilgjengelig sideplass. Vi kan også levere med integrert gangdør i portbladet. Brannskyveporten kan leveres med låskasse som tillegg dersom det er ønskelig med avlåsing. Brannskyveporten leveres standard i 1 mm. stålplate, grunnet utførelse.

Våre brannskyveporter leveres i brannklasse EI-60, alternativt EI-120. Brannskyveporter leveres som standard selvlukkende på skråskinne med teleskopisk holdemagnet med anker i bakkant. Justerbar brems inngår som standard, denne sikrer en myk og fin stengning som dessuten reduserer risikoen for personskader.

I de tilfeller hvor det er lav overhøyde, kan vi levere spesialskinner og trinser med motvekt i fram- eller bakkant. Brannskyveporter brukes innendørs på steder der det kreves ekstra stabilitet, denne type port er beregnet for åpning/lukking noen få ganger per døgn.

Viser alle 2 resultater

HI-SKD Brannskyveport

Våre brannskyveporter leveres som standard selvlukkende. Justerbare bremser er standard, og sikrer en myk og fin lukking. Brannskyveporten står åpen på magnet, som lukker automatisk ved brannalarm.

Våre brannskyveporter leveres som standard selvlukkende. Justerbare bremser er standard, og sikrer en myk og fin lukking. Brannskyveporten står åpen på magnet, som lukker automatisk ved brannalarm.

BrannEl 120El 60

HI-SKDD Brannskyveport

Våre brannskyveporter leveres som standard selvlukkende. Justerbare bremser er standard, og sikrer en myk og fin lukking. Brannskyveporten står åpen på magnet, som lukker automatisk ved brannalarm.

Våre brannskyveporter leveres som standard selvlukkende. Justerbare bremser er standard, og sikrer en myk og fin lukking. Brannskyveporten står åpen på magnet, som lukker automatisk ved brannalarm.

BrannEl 120El 60

Tekst