Vi har betongporter som er utviklet for å beskytte mot eksplosjoner, fragmenter og lignende. Dette er våre porter NORFO TBS-20 og TBS-30. Disse betongportene kan benyttes som blant annet en ytre sikringsdør, indre trykkslusedør eller nødutgangsdør i tilfluktsrom. Dette er betongporter av meget høy kvalitet som også er godkjent av direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Vi har lang erfaring med alt av dører, luker og porter, og kan spesialtilpasse våre betongporter til ditt prosjekt. Ta kontakt med en av våre dyktige medarbeidere for mer informasjon.

Viser det ene resultatet

Betongluke, -dør og -port NORFO TBS-20 og TBS-30

NORFO TBS-20 og TBS-30 gasstette trykkdører, luker og porter er utviklet for å beskytte mot eksplosjoner, fragmenter, trykk, stråling (radioaktiv/røntgen/varme) og ras. Produktene er godkjent av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap som ytre sikringsdør, indre trykkslusedør og nødutgangsdør i tilfluktsrom.

NORFO TBS-20 og TBS-30 gasstette trykkdører, luker og porter er utviklet for å beskytte mot eksplosjoner, fragmenter, trykk, stråling (radioaktiv/røntgen/varme) og ras. Produktene er godkjent av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap som ytre sikringsdør, indre trykkslusedør og nødutgangsdør i tilfluktsrom.

BrannA 240
Eks Inntil 1100 kPa

.