Norfo er landets ledende leverandør av tilfluktsromsmateriell, med over 50 års erfaring. Vi leverer alt av materiell til alle typer tilfluktsrom, og bistår ved prosjektering, tegning og løsning av ethvert problem. Vi bistår også i forbindelse med rehabilitering og opprustning av eldre anlegg, og utfører befaring, service og montasje. Vi leverer luker til både nye og eldre tilfluktsrom.

Luker til gamle tilfluktsrom

Dersom du trenger å pusse opp et eldre tilfluktsrom, kan vi levere tilfluktsromsluker for åpninger i eksisterende vegger. For disse lukene brukes gjengestenger som går igjennom kjerneborede hull i hele veggens tykkelse. Det må søkes dispensasjon hos Sivilforsvaret/DSB dersom en ønsker å gjøre slike tiltak.

Luker til nye tilfluktsrom

For nye tilfluktsrom leverer vi luker med karm for innstøpning. Tilfluktsromslukens karm kommer med innstøpningsklør for tilknytning til armering i forskaling. Tidligere ble mange luker produsert i betong, i dag blir de som regel produsert i massivt stål; GD (se produktblad).

Ta kontakt med våre meget kompetente medarbeidere for veiledning og et godt tilbud.

Viser alle 2 resultater

Betongluke, -dør og -port NORFO TBS-20 og TBS-30

NORFO TBS-20 og TBS-30 gasstette trykkdører, luker og porter er utviklet for å beskytte mot eksplosjoner, fragmenter, trykk, stråling (radioaktiv/røntgen/varme) og ras. Produktene er godkjent av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap som ytre sikringsdør, indre trykkslusedør og nødutgangsdør i tilfluktsrom.

NORFO TBS-20 og TBS-30 gasstette trykkdører, luker og porter er utviklet for å beskytte mot eksplosjoner, fragmenter, trykk, stråling (radioaktiv/røntgen/varme) og ras. Produktene er godkjent av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap som ytre sikringsdør, indre trykkslusedør og nødutgangsdør i tilfluktsrom.

BrannA 240
Eks Inntil 1100 kPa

Tilfluktsromsluke GL, -dør GD og -port GP

Denne serien av kompakte stålluker, -dører og -porter er utviklet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Dørene brukes til sikring av utvendige innganger til tilfluktsrom, og som gasstette dører i sluser og aggregatrom. Andre anvendelsesområder er trykk-/ gassbarrierer i sivile anlegg, flomsikring o.l.

Denne serien av kompakte stålluker, -dører og -porter er utviklet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Dørene brukes til sikring av utvendige innganger til tilfluktsrom, og som gasstette dører i sluser og aggregatrom. Andre anvendelsesområder er trykk-/ gassbarrierer i sivile anlegg, flomsikring o.l.

Eks Inntil 1100 kPa

tekst