En slusedør kan brukes i områder hvor man ønsker å sluse for eksempel mennesker ut av et rom uten å overføre ting som varme eller kulde ut. Dette kan også benyttes i områder hvor man må desinfisere mennesker eller redskap før man slipper helt ut.

Vi i Norfo har lang erfaring med slusedører, og kan hjelpe deg med å finne dører som passer ditt behov. NORFO TBS-20 og TBS-30 er gasstette trykkdører som også kan benyttes som en indre trykkslusedør. Disse dørene er også godkjent av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Ta kontakt med oss hvis du har noen spørsmål vedrørende slusedører! Vi kan tilpasse alle våre dører til ditt prosjekt.

Viser det ene resultatet

Betongluke, -dør og -port NORFO TBS-20 og TBS-30

NORFO TBS-20 og TBS-30 gasstette trykkdører, luker og porter er utviklet for å beskytte mot eksplosjoner, fragmenter, trykk, stråling (radioaktiv/røntgen/varme) og ras. Produktene er godkjent av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap som ytre sikringsdør, indre trykkslusedør og nødutgangsdør i tilfluktsrom.

NORFO TBS-20 og TBS-30 gasstette trykkdører, luker og porter er utviklet for å beskytte mot eksplosjoner, fragmenter, trykk, stråling (radioaktiv/røntgen/varme) og ras. Produktene er godkjent av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap som ytre sikringsdør, indre trykkslusedør og nødutgangsdør i tilfluktsrom.

BrannA 240
Eks Inntil 1100 kPa

.