Her finner du de sikkerhetsproduktene som ikke er med under tilfluktsrom og dører. Vi leverer blant annet sikkerhetsproduktene utblåsningsluker og splintsikre ventilasjonsrister for å slippe ut eksplosjonstrykk fra kraftverk og trafostasjoner, dører, ventiler og gjennomføringer for å slippe ut eksplosjon fra bygninger på en trygg måte. Ellers leverer vi spesial luftfiltre for høydebasseng og CO2 kullfiltre.

Skjermingsprodukter for EMP (Elektromagnetisk Puls), er andre produkter under denne fanen på siden. Her leverer vi EMP skjermdører, bølgefeller for ventilasjonsåpninger og EMP veggjennomføringer. Du får også gasstette elektriske og pneumatiske stengeventiler fra oss. Disse kan bl.a. brukes for å stoppe farlige gasser til å komme inn i bygninger og redningsrom. Vi leverer også andre sikkerhetsprodukter og spesialfiltre som lett lar seg kombinere for disse behov.

MONTERING OG SERVICE

Vi utfører montering, service, vedlikehold og reparasjoner av alle våre produkter. Montasjeanvisning og produktblad for produkter finner du under Dokumentasjon (PDF) på hvert enkelt produkt.

Les mer om service og montering

OVER 1500 DØRER PÅ LAGER

Vi har over 1500 branndører på lager, og leverer dører på dagen over hele landet.

Les mer om vårt dørlager

SIKKERHETSDØRER

Med sikkerhetsdør fra Norfo får du markedets beste brannsikkerhet og innbruddssikkerhet.

Besøk vår utstilling av sikkerhetsdører.