Norfo har levert tilfluktsromsventilasjon i det norske markedet siden oppstarten i 1963, og har lengst erfaring på dette området i Norge. Vi kan levere alt fra sjokkventiler, luftinntaksrør, luftfordelingskammer- og kanaler inn til ABC-filtere.
Vi gjennomfører gjerne befaring etter forespørsel.

Ved beredskap i tilfluktsrom

Ved beredskap skal all luft i tilfluktsrommet renses gjennom spesielle ABC-filtre som renser luften for kjernefysiske, biologiske og kjemiske stridsmidler. Ventilasjonen skal muliggjøre kontinuerlig opphold i tilfluktsrommet i 6 timer, og skal kunne tilføre luftmengde på minimum 2 m3 pr. time pr. person. Tilfluktsromsventilasjon skal konstrueres som et overtrykksanlegg hvor viftene, uansett driftsalternativ, skal opprettholde et overtrykk i tilfluktsrommet på minst 100 Pa (10 mm VS) og maksimalt 300 Pa (30 mm VS).

Normalventilasjon og filterventilasjon

Med normalventilasjon forstås sjokksikret ventilering av tilfluktsrom med uteluft. Med filterventilasjon forstås sjokksikret ventilering av tilfluktsrom med ABC-renset uteluft.

Forskrifter for tilfluktsromsventilasjon og ovennevnte, kan du se i kapittel 6, forskrift for tilfluktsrom av 1995; Veileder fra Sivilforsvaret

Viser 1–8 av 11 resultater

Luftinntaks- og fordelingkammer

Luftinntak: Norfo leverer komplette sjokksikrede systemer i samsvar med forskrifter fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Luftinntak: Norfo leverer komplette sjokksikrede systemer i samsvar med forskrifter fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Hurtiglukkerventil for fredsventilasjon FV

Hurtiglukkerventil i dimensjonene DN 150 til DN 300 er godkjent av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap for bruk i trykk-barrieren i betonganlegg for ekstra ventilasjon i fredstid.

Hurtiglukkerventil i dimensjonene DN 150 til DN 300 er godkjent av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap for bruk i trykk-barrieren i betonganlegg for ekstra ventilasjon i fredstid.

Sjokkventil FC-H

Ventilen er godkjent av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap som sjokkventil uten dempningsledd i betonganlegg og offentlig tilfluktsrom i fjell.

Ventilen er godkjent av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap som sjokkventil uten dempningsledd i betonganlegg og offentlig tilfluktsrom i fjell.

Kombinert sjokk- og avtrekksventil YV-1

Ventilen er godkjent av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap som sjokkventil uten dempningsledd for luftevakuering fra tilfluktsrom i betong. Ventilen monteres på innsiden av trykkbarrieren til vegg-gjennomføring, eller til gjennomføring i betongdør TBS-20. Eventuelt til innsveiset gjennomføring ved stålkonstruksjoner.

Ventilen er godkjent av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap som sjokkventil uten dempningsledd for luftevakuering fra tilfluktsrom i betong. Ventilen monteres på innsiden av trykkbarrieren til vegg-gjennomføring, eller til gjennomføring i betongdør TBS-20. Eventuelt til innsveiset gjennomføring ved stålkonstruksjoner.

Sjokkventil KC-S og KC-T

Ventilen er godkjent av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap som sjokk og sjokk-/overtrykksventil uten dempningsledd.

Ventilen er godkjent av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap som sjokk og sjokk-/overtrykksventil uten dempningsledd.

Hurtiglukkerventil KS-100 – KS-800

Hurtiglukkerventil TEMET KS-100 – KS-800 benyttes i ventilasjonsanlegg for avstengning av ABC filtre, CO2 filtre o.l. Videre benyttes den til omkobling mellom driftsalternativene normal- og filterventilasjon, eventuelt til omkobling mellom alternative luftinntak i alle typer sikkerhetssrom.

Hurtiglukkerventil TEMET KS-100 – KS-800 benyttes i ventilasjonsanlegg for avstengning av ABC filtre, CO2 filtre o.l. Videre benyttes den til omkobling mellom driftsalternativene normal- og filterventilasjon, eventuelt til omkobling mellom alternative luftinntak i alle typer sikkerhetssrom.

ABC-filter GF 150E – 1500E

ABC-filtre GF er godkjent av DSB for bruk i tilfluktsrom i betong, og offentlige tilfluktsrom i fjell. Filteret er kompakt, og gir maksimal beskyttelse mot alle kjente stridsgasser, radioaktivt støv, og biologiske partikler.

ABC-filtre GF er godkjent av DSB for bruk i tilfluktsrom i betong, og offentlige tilfluktsrom i fjell. Filteret er kompakt, og gir maksimal beskyttelse mot alle kjente stridsgasser, radioaktivt støv, og biologiske partikler.

Ventilasjonssystem NORFO VA-B

Ventilasjonssystem NORFO VA-B er godkjent av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap for bruk i tilfluktsrom. Systemet gir maksimal beskyttelse mot alle kjente stridsgasser, radioaktivt støv, og biologiske partikler.

Ventilasjonssystem NORFO VA-B er godkjent av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap for bruk i tilfluktsrom. Systemet gir maksimal beskyttelse mot alle kjente stridsgasser, radioaktivt støv, og biologiske partikler.

Norfo er en totalleverandør av tilfluktromsmateriell, herunder tilfluktsromsventilasjon.