Ved beredskap skal all luft i tilfluktsrommet renses gjennom spesielle ABC-filtre som renser luft for kjernefysiske, biologiske og kjemiske stridsmidler. Ventilasjonen skal muliggjøre kontinuerlig opphold i tilfluktsrommet i 6 timer og skal kunne tilføre luftmengde på minimum 2 m3 pr. time pr. person. tilfluktsromsventilasjon skal konstrueres som et overtrykksanlegg hvor viftene uansett driftsalternativ skal opprettholde et overtrykk i tilfluktsrommet på minst 100 Pa (10 mm VS) og maksimalt 300 Pa (30 mm VS). Tilfluktsromsventilasjon omfatter normal- og filterventilasjon: Med normalventilasjon forstås sjokksikret ventilering av tilfluktsrom med uteluft. Med filterventilasjon forstås sjokksikret ventilering av tilfluktsrom med ABC-renset uteluft. Forskrifter for tilfluktsromsventilasjon og overnevnte se kapittel 6 i forskrift for tilfluktsrom av 1995; Veileder fra Sivilforsvaret

Norfo har levert tilfluktsromsventilasjon i det norske markedet siden oppstarten i 1963, vi har lengst erfaring på dette området i Norge, vi gjennomfører gjerne befaring. Vi kan levere alt fra sjokkventiler, luftinntaksrør, luftfordelingskammer- og kanaler inn til ABC-filtere.

Viser 1–8 av 11 resultater

Luftinntaks- og fordelingkammer

Luftinntak: Norfo leverer komplette sjokksikrede systemer i samsvar med forskrifter fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Luftinntak: Norfo leverer komplette sjokksikrede systemer i samsvar med forskrifter fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Hurtiglukkerventil for fredsventilasjon FV

Hurtiglukkerventil i dimensjonene DN 150 til DN 300 er godkjent av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap for bruk i trykk-barrieren i betonganlegg for ekstra ventilasjon i fredstid.

Hurtiglukkerventil i dimensjonene DN 150 til DN 300 er godkjent av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap for bruk i trykk-barrieren i betonganlegg for ekstra ventilasjon i fredstid.

Sjokkventil FC-H

Ventilen er godkjent av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap som sjokkventil uten dempningsledd i betonganlegg og offentlig tilfluktsrom i fjell.

Ventilen er godkjent av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap som sjokkventil uten dempningsledd i betonganlegg og offentlig tilfluktsrom i fjell.

Kombinert sjokk- og avtrekksventil YV-1

Ventilen er godkjent av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap som sjokkventil uten dempningsledd for luftevakuering fra tilfluktsrom i betong. Ventilen monteres på innsiden av trykkbarrieren til vegg-gjennomføring, eller til gjennomføring i betongdør TBS-20. Eventuelt til innsveiset gjennomføring ved stålkonstruksjoner.

Ventilen er godkjent av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap som sjokkventil uten dempningsledd for luftevakuering fra tilfluktsrom i betong. Ventilen monteres på innsiden av trykkbarrieren til vegg-gjennomføring, eller til gjennomføring i betongdør TBS-20. Eventuelt til innsveiset gjennomføring ved stålkonstruksjoner.

Sjokkventil KC-S og KC-T

Ventilen er godkjent av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap som sjokk og sjokk-/overtrykksventil uten dempningsledd.

Ventilen er godkjent av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap som sjokk og sjokk-/overtrykksventil uten dempningsledd.

Hurtiglukkerventil KS-100 – KS-800

Hurtiglukkerventil TEMET KS-100 – KS-800 benyttes i ventilasjonsanlegg for avstengning av ABC filtre, CO2 filtre o.l. Videre benyttes den til omkobling mellom driftsalternativene normal- og filterventilasjon, eventuelt til omkobling mellom alternative luftinntak i alle typer sikkerhetssrom.

Hurtiglukkerventil TEMET KS-100 – KS-800 benyttes i ventilasjonsanlegg for avstengning av ABC filtre, CO2 filtre o.l. Videre benyttes den til omkobling mellom driftsalternativene normal- og filterventilasjon, eventuelt til omkobling mellom alternative luftinntak i alle typer sikkerhetssrom.

ABC-filter GF 150E – 1500E

ABC-filtre GF er godkjent av DSB for bruk i tilfluktsrom i betong, og offentlige tilfluktsrom i fjell. Filteret er kompakt, og gir maksimal beskyttelse mot alle kjente stridsgasser, radioaktivt støv, og biologiske partikler.

ABC-filtre GF er godkjent av DSB for bruk i tilfluktsrom i betong, og offentlige tilfluktsrom i fjell. Filteret er kompakt, og gir maksimal beskyttelse mot alle kjente stridsgasser, radioaktivt støv, og biologiske partikler.

Ventilasjonssystem NORFO VA-B

Ventilasjonssystem NORFO VA-B er godkjent av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap for bruk i tilfluktsrom. Systemet gir maksimal beskyttelse mot alle kjente stridsgasser, radioaktivt støv, og biologiske partikler.

Ventilasjonssystem NORFO VA-B er godkjent av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap for bruk i tilfluktsrom. Systemet gir maksimal beskyttelse mot alle kjente stridsgasser, radioaktivt støv, og biologiske partikler.

Norfo er en totalleverandør av tilfluktromsmateriell, herunder tilfluktsromsventilasjon.