I Norge har vi i dag over 20.000 tilfluktsrom, som dekker behovet til 2,5 millioner mennesker. Svært mange av disse tilfluktsrommene er imidlertid ikke vedlikeholdt, og trenger oppdatering for det utstyret som forskriftene krever. Norfo har over 50-års erfaring på området tilfluktsrom, og tilbyr kun godkjent tilfluktsromsutstyr.

Påkrevd utstyr for tilfluktsrom

De som eier tilfluktsrom, enten private eller offentlige, plikter å vedlikeholde tilfluktsrommene og til enhver tid ha nødvendig tilfluktsromsutstyr i orden. På denne måten kan rommene brukes etter den intensjonen som myndighetene har bestemt og beskrevet i forskriftene. Eksempler på påkrevd tilfluktsromsutstyr er skilter, utbrytningsverktøy, sanitetsutstyr, toaletter, lommelykter og vanntanker.

Godkjent tilfluktsromsutstyr

Tilfluktsrom skal ha utstyr etter nærmere bestemmelse fra Direktoratet for sivilt beredskap. Elementer og tilfluktsromsutstyr som skal motstå særlige påkjenninger, skal være godkjent av Direktoratet for sivilt beredskap

Norfo tilbyr kun godkjent tilfluktsromsutstyr. Se også »ELEMENTFORTEGNELSE M.V. FOR TILFLUKTSROM UTGAVE 1995». Tilfluktsromsutstyr og beskyttende elementer skal anskaffes og monteres samtidig med bygging av tilfluktsrommet, dersom ikke annet fremgår av forskrift for tilfluktsrom utgave 1995.

Kontakt oss gjerne for befaring eller spørsmål

Forskrifter fra Sivilforsvaret for tilfluktsrom 1995

Viser 1–8 av 10 resultater

Tilfluktsromsklosett KK-1

Tilfluktsromsklosett KK-1 er et tørrklosett som er godkjent av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap til bruk i offentlige og private tilfluktsrom som supplement til eller erstatning for vannklosetter.

Tilfluktsromsklosett KK-1 er et tørrklosett som er godkjent av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap til bruk i offentlige og private tilfluktsrom som supplement til eller erstatning for vannklosetter.

NORFO toalettavlukke

NORFO toalettavlukker benyttes i offentlige og private tilfluktsrom som skjerm mellom toalettene. Avlukkene skal monteres ved ferdigstillelse av tilfluktsrommet, og kan deretter demonteres og lagres.

NORFO toalettavlukker benyttes i offentlige og private tilfluktsrom som skjerm mellom toalettene. Avlukkene skal monteres ved ferdigstillelse av tilfluktsrommet, og kan deretter demonteres og lagres.

Vanntanker for tilfluktsrom

NORFO stativtank benyttes som reserve vanntank i tilfluktsrom og andre beskyttede anlegg.

NORFO stativtank benyttes som reserve vanntank i tilfluktsrom og andre beskyttede anlegg.

Panserglassvindu NORFO PZG

NORFO PZG panserglassvindu er godkjent av Direktoratet for sivilt beredskap for bruk i tilfluktsrom i betong og offentlige tilfluktsrom i fjell. Det kan også brukes i sivile anlegg når det er krav om vinduer med meget stor styrke mot eksplosjonstrykk og splinter.

NORFO PZG panserglassvindu er godkjent av Direktoratet for sivilt beredskap for bruk i tilfluktsrom i betong og offentlige tilfluktsrom i fjell. Det kan også brukes i sivile anlegg når det er krav om vinduer med meget stor styrke mot eksplosjonstrykk og splinter.

Overtrykksmåler type YM-1

Overtrykksmåleren benyttes til å måle det relative overtrykk mellom tilfluktsrommets oppholdsrom og uteluft.

Overtrykksmåleren benyttes til å måle det relative overtrykk mellom tilfluktsrommets oppholdsrom og uteluft.

Monterbare søyler NORFO/LF

Monterbare søyler type Norfo/LF er godkjent av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap til understøttelse av dekker og dragere i tilfluktsrom. Søylene erstatter faste søyler og gir dermed bedre fredsutnyttelse av tilfluktsrommet.

Monterbare søyler type Norfo/LF er godkjent av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap til understøttelse av dekker og dragere i tilfluktsrom. Søylene erstatter faste søyler og gir dermed bedre fredsutnyttelse av tilfluktsrommet.

Trenger tekst