Norfo har levert spesialfiltre helt siden oppstarten i 1963. De første var for tilfluktsrom, såkalte ABC-filtre. Disse var for å ta kjernefysiske gassforbindelser, biologiske stridsmidler og ulike kjemiske stridsmidler. Idag leverer Norfo også spesialfiltre til blant annet oljeleting og andre formål, der man av sikkerhetsmessige årsaker trenger vern mot gasser, som i høyere konsentrasjoner kan være både farlige og dødelige.

Spesialfiltre for redningsrom og andre installasjoner

Norfo kan blant annet levere CO2-filtre og H2S-filtre. I disse er det spesielle typer kull som renser luften. Disse spesialfiltrene anvendes blant annet i redningsrom og andre installasjoner som trenger å rense luften raskt.

Spesialfiltre for drikkevann

Høydebasseng for drikkevann er et annet område Norfo leverer spesialfiltre til. Disse luftfiltrene er sikret mot innbrudd og er også laget slik at tilsiktet forurensning av drikkevannsbasseng i terrorøyemed ikke skal kunne la seg gjøre like enkelt. Disse filtrene er nødvendige for at en skal kunne levere trygt og rent drikkevann etter forskriftene. Ved tapping av vann oppstår undertrykk i bassenget, som suger inn bl.a. pollen som er grobunn for mugg og andre mikroorganismer. Mikrofilteret renser bort pollen og andre små partikler.

Ta kontakt med oss for mer info og råd, eller for et tilbud!

Viser alle 5 resultater

Luftfilter for høydebasseng

Scandsafe luftfilter brukes til rensing av luft inn til drikkevannsbasseng, næringsmiddeltanker og reservoarer. Filteret leveres i 2 utgaver: JKG-W for montasje innendørs og WR for montasje utendørs på tak.

Scandsafe luftfilter brukes til rensing av luft inn til drikkevannsbasseng, næringsmiddeltanker og reservoarer. Filteret leveres i 2 utgaver: JKG-W for montasje innendørs og WR for montasje utendørs på tak.

Mobilt ABC-ventilasjonssystem

Mobilt ventilasjonssystem VVS 180/300 -24 DC er spesielt utviklet for bruk i kjøretøy og containere for å sikre tilførsel av ren luft. Filteret beskytter mot alle kjente stridssgasser og biologiske stridsmidler. Systemets kapasitet er 180 m3/h ved filterventilasjon og 300 m3/h ved normalventilasjon.

Mobilt ventilasjonssystem VVS 180/300 -24 DC er spesielt utviklet for bruk i kjøretøy og containere for å sikre tilførsel av ren luft. Filteret beskytter mot alle kjente stridssgasser og biologiske stridsmidler. Systemets kapasitet er 180 m3/h ved filterventilasjon og 300 m3/h ved normalventilasjon.

CO2-filter CD

CO2-filtre benyttes i redningsrom og i forsvarsinstallsjoner for å fjerne karbondioksyd fra luften når røyk eller gass gjør det nødvendig å stenge luftinntaket og sette ventilasjonsanlegget til resirkulering.

CO2-filtre benyttes i redningsrom og i forsvarsinstallsjoner for å fjerne karbondioksyd fra luften når røyk eller gass gjør det nødvendig å stenge luftinntaket og sette ventilasjonsanlegget til resirkulering.

H2S-filter GF med IVP kull

H2S-filtre benyttes i kontrollrom og redningsrom for å fjerne hydrogensulfid fra luften ved større utslipp. F. eks. i forbindelse med oljeboring.

H2S-filtre benyttes i kontrollrom og redningsrom for å fjerne hydrogensulfid fra luften ved større utslipp. F. eks. i forbindelse med oljeboring.

ABC-filter GF-40 og GF-75

ABC-filter GF-40 og GF-75 er små filter som er spesielt egnet for bruk i kjøretøy, containere og andre rom hvor det oppholder seg et mindre antall mennesker. Filterene er kompakte, og gir maksimal beskyttelse mot alle kjente stridsgasser, radioaktivt støv, og biologiske stridsmidler.

ABC-filter GF-40 og GF-75 er små filter som er spesielt egnet for bruk i kjøretøy, containere og andre rom hvor det oppholder seg et mindre antall mennesker. Filterene er kompakte, og gir maksimal beskyttelse mot alle kjente stridsgasser, radioaktivt støv, og biologiske stridsmidler.

Filtre tekst