Norfo kan tilby stableporter med ulike egenskaper, vår uklassifiserte stableport (HT40) leveres som standard med glassfiberelementer, men kan også leveres med ekte 3-lags isolerglass, der det er særlig krav om lav kuldegjennomgang. Dette gir porten et estetisk design med høy lystransmisjon som gjør denne type stableport energibesparende. Denne type stableport egner seg utmerket i en glassfasade. Da den arkitektonisk vil gå godt overens med øvrige fasadekontruksjoner i glass.

Portelementene samles i en kassett over utsparing, dette er en svært plassbesparende løsning. Den er meget godt egnet der det er liten plass i oppheiset stilling for tradisjonelle leddheiseporter, pga. lite plasskrav innenfor åpning. Stableportens konstruksjon er selvbærende, og samtidig svært driftsikker da stableporten har drift uten fjærer som kan knekke.

Viser det ene resultatet

Stableport HT40

Stableportens konstruksjon er plassbesparende, selvbærende, og samtidig svært driftsikker da stableporten har drift uten fjærer som kan knekke. Portelementene leveres i ekte glass, eller galssfiber som slipper igjennom opp til 78% lys.

Stableportens konstruksjon er plassbesparende, selvbærende, og samtidig svært driftsikker da stableporten har drift uten fjærer som kan knekke. Portelementene leveres i ekte glass, eller galssfiber som slipper igjennom opp til 78% lys.

stableport