Norfo kan tilby stableporter med ulike egenskaper.
Vår uklassifiserte stableport (HT40) leveres som standard med glassfiberelementer. Den kan også leveres med ekte 3-lags isolerglass, en løsning som passer til steder der det er særlig krav om lav kuldegjennomgang.

Energibesparende og plassbesparende stableport

3-lags isolerglass gir porten et estetisk design med høy lystransmisjon, noe som også gjør denne type stableport energibesparende. Denne type stableport egner seg utmerket i en glassfasade. Arkitektonisk vil den gå godt overens med øvrige fasade-konstruksjoner i glass.
Portelementene samles i en kassett over utsparing, og gir dessuten en svært plassbesparende løsning. Der det er liten plass for tradisjonelle leddheiseporter i oppreist stilling, vil denne porten være godt egnet pga. lite plasskrav innenfor åpning.

Stableportens konstruksjon er selvbærende, og samtidig svært driftsikker da stableporten har drift uten fjærer som kan knekke.

Viser det ene resultatet

Stableport HT40

Stableportens konstruksjon er plassbesparende, selvbærende, og samtidig svært driftsikker da stableporten har drift uten fjærer som kan knekke. Portelementene leveres i ekte glass, eller galssfiber som slipper igjennom opp til 78% lys.

Stableportens konstruksjon er plassbesparende, selvbærende, og samtidig svært driftsikker da stableporten har drift uten fjærer som kan knekke. Portelementene leveres i ekte glass, eller galssfiber som slipper igjennom opp til 78% lys.

stableport