En trafodør er en dør som ofte står i tilknytting til traforom eller andre lignende rom. En trafodør er perfekt i områder hvor man trenger en sterk dør som tåler trykkbelastning. Vi har trafodører i blant annet syrefast stål eller som kommer med et 3-punkts selvaktiverende reilesystem som motstår rebound fra en eventuell eksplosjon. Flere av dørene kan leveres med eller uten ventilasjonsrister. Døren vår NORFO TR-1 kan motstå et statisk trykk på 15-30 kPa fra hengselsiden, og hvis det er behov for å motstå enda større belastninger kan vi tilpasse dørene våre etter deres behov.

Ta kontakt med en av våre dyktige medarbeidere hvis dere har noen spørsmål knyttet til våre trafodører eller andre dører

Viser alle 3 resultater

Uisolert trykkdør NORFO KDS

NORFO KDS-dører benyttes til avstenging av åpninger i bygninger, siloer, tunnelåpninger o.l. hvor det settes krav til trykkstyrke kombinert med funksjonalitet, men uten krav til isolasjon eller tetthet.

NORFO KDS-dører benyttes til avstenging av åpninger i bygninger, siloer, tunnelåpninger o.l. hvor det settes krav til trykkstyrke kombinert med funksjonalitet, men uten krav til isolasjon eller tetthet.

Eks Inntil 50 kPa

Trafodør i rustfritt stål NORFO TR-1

NORFO TR-1 dør er utført i syrefast stål, AISI 316, og benyttes i korrosivt miljø til traforom, relérom, og andre rom hvor det er behov for en uisolert dør som tåler trykkbelastning. Døren kan leveres med eller uten ventilasjons-rister.

NORFO TR-1 dør er utført i syrefast stål, AISI 316, og benyttes i korrosivt miljø til traforom, relérom, og andre rom hvor det er behov for en uisolert dør som tåler trykkbelastning. Døren kan leveres med eller uten ventilasjons-rister.

Eks Inntil 30 kPa

Kraftverksdører og porter KD, KP

Denne serien med dører og porter er utviklet av Norges vassdrags- og energidirektorat, og leveres i henhold til deres spesifikasjoner. Dørene brukes i kraftforsyningsanlegg, tunnelinnganger o.l. hvor det er behov for sikring mot uønsket inntrenging og/eller eksplosjonstrykk og splinter.

Denne serien med dører og porter er utviklet av Norges vassdrags- og energidirektorat, og leveres i henhold til deres spesifikasjoner. Dørene brukes i kraftforsyningsanlegg, tunnelinnganger o.l. hvor det er behov for sikring mot uønsket inntrenging og/eller eksplosjonstrykk og splinter.

.