Norfo er landets ledende leverandør av tilfluktsromsmateriell, med over 50 års erfaring.

Vi leverer alt av materiell til alle typer tilfluktsrom. Vi bistår med prosjektering, tegning og løsning av ethvert problem i forbindelse med tilfluktsrom, herunder rehabilitering og opprustning av eldre anlegg. Vi utfører også befaring, service og montasje.
Det er viktig at tilfluktsrommene alltid er oppdatert, slik at de står klare hvis noe skulle skje.

Dører til nye og gamle tilfluktsrom

Norfo leverer dører til både eldre og nye tilfluktsrom.
Trenger du å pusse opp et tilfluktsrom? Vi kan levere tilfluktsromsdører for åpninger i eksisterende vegger. For disse dørene brukes gjengestenger som går igjennom kjerneborede hull i hele veggens tykkelse. Det må søkes dispensasjon hos Sivilforsvaret/DSB dersom en ønsker å gjøre slike tiltak.

For nye tilfluktsrom leveres dørene med karm for innstøpning. Dørens karm kommer med innstøpningsklør for tilknytning til armering i forskaling. Tidligere ble mange tilfluktsromsdører produsert i betong, i dag blir som regel dørene produsert i massivt stål; GD og GDD (se produktblad).

Ta kontakt med våre meget kompetente medarbeidere for veiledning og et godt tilbud.

Viser alle 2 resultater

Betongluke, -dør og -port NORFO TBS-20 og TBS-30

NORFO TBS-20 og TBS-30 gasstette trykkdører, luker og porter er utviklet for å beskytte mot eksplosjoner, fragmenter, trykk, stråling (radioaktiv/røntgen/varme) og ras. Produktene er godkjent av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap som ytre sikringsdør, indre trykkslusedør og nødutgangsdør i tilfluktsrom.

NORFO TBS-20 og TBS-30 gasstette trykkdører, luker og porter er utviklet for å beskytte mot eksplosjoner, fragmenter, trykk, stråling (radioaktiv/røntgen/varme) og ras. Produktene er godkjent av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap som ytre sikringsdør, indre trykkslusedør og nødutgangsdør i tilfluktsrom.

BrannA 240
Eks Inntil 1100 kPa

Tilfluktsromsluke GL, -dør GD og -port GP

Denne serien av kompakte stålluker, -dører og -porter er utviklet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Dørene brukes til sikring av utvendige innganger til tilfluktsrom, og som gasstette dører i sluser og aggregatrom. Andre anvendelsesområder er trykk-/ gassbarrierer i sivile anlegg, flomsikring o.l.

Denne serien av kompakte stålluker, -dører og -porter er utviklet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Dørene brukes til sikring av utvendige innganger til tilfluktsrom, og som gasstette dører i sluser og aggregatrom. Andre anvendelsesområder er trykk-/ gassbarrierer i sivile anlegg, flomsikring o.l.

Eks Inntil 1100 kPa

Tekst