Norfo har lang erfaring med å levere kraftverksdører- og porter til kraftbransjen. Vi kan levere innbruddssikre, trykksterke og korrosjonsbestandige kraftverksdører. Våre kraftverksdører/ kraftverksporter har blant annet blitt benyttet i rømningsveier fra tunneler, store ventilasjonsåpninger og kraftverksstasjoner.

Panikkbeslag

Vi leverer panikkbeslag i henhold til forskriftene for rømning ut fra høyspentrom. Der det ikke er krav til innbruddsmotstand eller eksplosjonsmotstand, leverer vi lettere panikkbeslag, type EXIT 5000, EXIT 5000-panikkbeslag benyttes også til våre lagerførte branndører i grunnet eller varmforsinket stål.

For tyngre kraftverksdører som skal tåle innbrudd og eksplosjon leverer vi trykksterke panikkbeslag.

Viser alle 4 resultater

Trykkport / trykkdør NORFO FEG

NORFO FEG er utviklet spesielt for industrianlegg til bruk i kontrollrom og andre rom plassert i eksplosjonsfarlig område, og for beskyttelse av bygninger mot utvendige eksplosjoner.

NORFO FEG er utviklet spesielt for industrianlegg til bruk i kontrollrom og andre rom plassert i eksplosjonsfarlig område, og for beskyttelse av bygninger mot utvendige eksplosjoner.

BrannA 120A 60
Eks Inntil 100 kPa

Kraftverksdører og -port KD, KP

Denne serien med dører og porter er utviklet av Norges vassdrags- og energidirektorat, og leveres i henhold til deres spesifikasjoner. Dørene brukes i kraftforsyningsanlegg, tunnelinnganger o.l. hvor det er behov for sikring mot uønsket inntrenging og/eller eksplosjonstrykk og splinter.

Denne serien med dører og porter er utviklet av Norges vassdrags- og energidirektorat, og leveres i henhold til deres spesifikasjoner. Dørene brukes i kraftforsyningsanlegg, tunnelinnganger o.l. hvor det er behov for sikring mot uønsket inntrenging og/eller eksplosjonstrykk og splinter.

Uisolert trykkdør NORFO KDS

NORFO KDS-dører benyttes til avstenging av åpninger i bygninger, siloer, tunnelåpninger o.l. hvor det settes krav til trykkstyrke kombinert med funksjonalitet, men uten krav til isolasjon eller tetthet.

NORFO KDS-dører benyttes til avstenging av åpninger i bygninger, siloer, tunnelåpninger o.l. hvor det settes krav til trykkstyrke kombinert med funksjonalitet, men uten krav til isolasjon eller tetthet.

Eks Inntil 50 kPa

Kraftverksdører og porter KD, KP

Denne serien med dører og porter er utviklet av Norges vassdrags- og energidirektorat, og leveres i henhold til deres spesifikasjoner. Dørene brukes i kraftforsyningsanlegg, tunnelinnganger o.l. hvor det er behov for sikring mot uønsket inntrenging og/eller eksplosjonstrykk og splinter.

Denne serien med dører og porter er utviklet av Norges vassdrags- og energidirektorat, og leveres i henhold til deres spesifikasjoner. Dørene brukes i kraftforsyningsanlegg, tunnelinnganger o.l. hvor det er behov for sikring mot uønsket inntrenging og/eller eksplosjonstrykk og splinter.

Våre mest robuste kraftverksdører er KDS, FEG og BGA-50S5. Leveres i grunnet/lakkert stål, alternativt rustfri eller syrefast AISI316 utførelse. De nevnte kraftverkdørene kan leveres som en-fløyet og to-fløyet utførelse. FEG-slagporter kan leveres i flere meters bredde og høyde, der det er krav til rømning kan FEG leveres med integrert rømningsdør. Kan dimensjoneres for eksplosjonsmotstand. Ta kontakt med oss, vi skreddersyr løsninger som ivaretar deres behov.