Dører som skal stå i tilknytting til rom som kontrollrom, datarom, operasjonsrom eller lignende kan ofte ha veldig spesifikke krav. Våre EMP-dører er lagd for å brukes på steder hvor det er behov for ekstra beskyttelse mot elektromagnetisk stråling. Våre EMP-dører har rustfrie stålplater med en kjerne av hardpresset mineralull på innsiden. Disse har i tillegg en kraftig elektrisk ledende pakning og er testet av Forsvarets Forskningsinstitutt med en simulert EMP.

Kontakt oss for mer informasjon om EMP-dører

Hvis du har behov for en EMP-dør, da er det bare å ta kontakt med oss for mer informasjon! Vi kan tilpasse de aller fleste av våre dører, porter og luker til kundens behov.

Viser det ene resultatet

EMP skjermdør NORFO BGAE-40

NORFO BGAE-40-dører og -luker benyttes i bygninger, containere og rom som skal skjermes mot elektromagnetisk stråling. Typiske eksempler på bruk er i kontrollrom, datarom, operasjonsrom og rom for teleteknisk utstyr.

NORFO BGAE-40-dører og -luker benyttes i bygninger, containere og rom som skal skjermes mot elektromagnetisk stråling. Typiske eksempler på bruk er i kontrollrom, datarom, operasjonsrom og rom for teleteknisk utstyr.

Lyd30dB

.