Noe av det vi er best på er dører til bomberom og tilfluktsrom. Her hos oss kan du være trygg på at du får både bomberomsdører av høy kvalitet, men også av mennesker som har eksepsjonell kunnskap rundt alt av dører generelt.

Lang erfaring med bomberomsdører

Vi har lang erfaring med både salg og produksjon av blant annet bomberomsdører. Dørene du finner her er utviklet i samarbeid med Direktoratet for samsunnsikkerhet og beredskap, og brukes til sikring av utvendige innganger til tilfluktsrom. Dørene kan også benyttes som gasstette dører i sluser og aggregatrom.  Dørbladet på de massive bomberomsdørene er laget av en kompakt stålplate med tykkelse avhengig av ønsket beskyttelsesnivå. Her finner du også våre dører, TBS-20 og TBS-30 som er gasstette trykkdører, luker og porter. Dører fra denne serien kan fint benyttes som ytre sikringsdør, indre trykkslusedør eller nødutgangsdør i tilfluktsrom.

Hvis det er noe du lurer på, er det bare å ta kontakt med en av våre dyktige medarbeidere.

Viser alle 2 resultater

Betongluke, -dør og -port NORFO TBS-20 og TBS-30

NORFO TBS-20 og TBS-30 gasstette trykkdører, luker og porter er utviklet for å beskytte mot eksplosjoner, fragmenter, trykk, stråling (radioaktiv/røntgen/varme) og ras. Produktene er godkjent av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap som ytre sikringsdør, indre trykkslusedør og nødutgangsdør i tilfluktsrom.

NORFO TBS-20 og TBS-30 gasstette trykkdører, luker og porter er utviklet for å beskytte mot eksplosjoner, fragmenter, trykk, stråling (radioaktiv/røntgen/varme) og ras. Produktene er godkjent av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap som ytre sikringsdør, indre trykkslusedør og nødutgangsdør i tilfluktsrom.

BrannA 240
Eks Inntil 1100 kPa

Tilfluktsromsluke GL, -dør GD og -port GP

Denne serien av kompakte stålluker, -dører og -porter er utviklet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Dørene brukes til sikring av utvendige innganger til tilfluktsrom, og som gasstette dører i sluser og aggregatrom. Andre anvendelsesområder er trykk-/ gassbarrierer i sivile anlegg, flomsikring o.l.

Denne serien av kompakte stålluker, -dører og -porter er utviklet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Dørene brukes til sikring av utvendige innganger til tilfluktsrom, og som gasstette dører i sluser og aggregatrom. Andre anvendelsesområder er trykk-/ gassbarrierer i sivile anlegg, flomsikring o.l.

Eks Inntil 1100 kPa