Automatiske branngardiner er sikringssystemer som hindrer gjennomgang av varme og røyk over en begrenset tidsperiode. Branngardinene kan brukes til seksjonering, branncellebegrensning, beskyttelse av rømningsveier, forhindring av brannsmitte gjennom vindusåpninger etc. Branngardiner er spesielt egnet for større veggåpninger, og der hvor det ikke er plass til stålporter, mulig eller praktisk med brannvegger. Norfo har en stab bestående av kompetente ansatte, klar til å bistå deg som kunde, ved utarbeiding av tilbud til små og store prosjekter. Ta kontakt med vår salgsavdeling for en hyggelig uformell prat!

branngardin

Virkemåte

Branngardinen består i prinsipp av en rullegardin i et brannsikkert materiale. Normalt er den rullet opp på et stålrør og skjult i en stålboks over toppen av veggåpningen. Ved brannalarm senkes den automatisk ned på en kontrollert måte ved hjelp av motoren. Branngardinen leveres med en spesiell motor, som senker branngardinen ved hjelp av bare tyngdekraften («gravity failsafe»-motor).  Branngardin  leveres med enkeltrull for bredder inntil 6 meter. Ved større åpninger kan flere ruller monteres med overlapp, slik at inntil 30 meter bredde kan dekkes uten at søyler eller andre former for oppdeling er nødvendig. For å aktivere branngardinen må det gis et signal fra sentralt brannalarmsystem eller fra lokale røyk- eller branndetektorer. Signalet gis fra en potensialfri kontakt.

Montering

Branngardinen kan leveres for montering på forskjellige måter, for beste tilpasning til bygningsmessige og arkitektoniske forhold:

 • Montert med styringsskinner og toppboks utenpåliggende på vegg rundt og over veggåpningen, eventuelt med branngardinens toppboks skjult over himling.
 • Montert med styringsskinner og toppboks i smyg i veggåpning, eventuelt innbygde og skjulte styringsskinner i vegg.

Standard utførelse

Leveransen omfatter branngardin i et materiale tilpasset brannkravet med oppheng for rullen, toppboks, som skjuler branngardinrull når gardin er oppheist, bunnskinne, og styringsskinner på sidene. Branngardinen drives av en 24 VDC motor, som får strøm fra 2 stk. medfølgende blybatterier, og er derfor ikke avhengig av annen strømforsyning for å virke. Systemet skal imidlertid alltid være tilkoblet strømnettet for å sikre at batteriene alltid er oppladet.

Videre medfølger et styreskap for hver branngardin, med fleksibelt styrekort som kan tilpasses et utvalg av systemer og applikasjoner. Det har flere kontrollinnganger og -utganger, og gir muligheter for styring med signal til bl.a. lyd- og lyssignaler, statuskontroll og andre hjelpesystemer. Ståldetaljer som toppboks, styringsskinner og bunnskinne kan leveres pulverlakkert i valgfri RAL-farge. Det medfølger også en nøkkelbryter i styreskapet, som kan benyttes til å betjene branngardinen ved montering og ved rutinemessig testing.

Tilleggsutstyr

 • Røykpakning – Pakning for røyktetthet kan leveres i branngardinens føringsskinner og toppboks for røyktetthet.

Todelt senking- Branngardinen skal ha en funksjon for å senkes til en forhåndsbestemt posisjon for å tillate rømning og innledende røykslukking. Første posisjon ved todelt lukking skal kunne justeres med en justerbar ventetid i delvis lukket posisjon på opptil 10 minutter.

NødåpningBranngardinen kan ha et grensesnitt for nødåpning for rømning og nødtilgang. Grensesnittet skal være voltfritt, normalt åpent (lukkes ved betjening). Det nødvendige signalet skal være kortvarig med en åpningstid som kan justeres på stedet. Funksjonen for nødåpningen skal være aktiv så lenge det finnes primær/sekundær strøm tilgjengelig.

 • Enhet for lydvarsel / visuelt varsel / talevarselBranngardinen har en voltfri åpne/lukke-kontakt som indikerer en aktiv åpne/lukke-kontakt (veksling), som igjen indikerer et aktivt alarmsignal. En enhet for lydvarsel / visuelt varsel / talevarsel kan tilknyttes ved hjelp av strømmen som leveres fra den primære/sekundære kilden eller via en ekstern kilde.
 • BMS-grensesnitt Branngardinen har voltfrie åpne/lukke-kontakter for å indikere om den er helt åpen eller helt lukket.
 • Obstruksjonsenhet En deteksjonsinnretning basert på obstruksjonsstråle med justerbar tidsmodul på mellom 5 og 10 minutter skal lyde dersom en obstruksjon/noe kommer i veien for senkning av branngardin. Er aktivert så lenge strømforsyning er tilgjengelig. Obstruksjonsanordningen skal ikke stoppe branngardinen fra å gå til sin aktive posisjon.

Brannmotstand

Branngardinene leveres i forskjellig materiale avhengig av krav til brannmotstand.
Integritet E tilsvarende E60, E 120 dvs. 60 minutter og 120 minutter.

I tillegg kan branngardin leveres med brannmotstand for termisk stråling w dvs:

 • Ew60 (60 minutter, test 85 minutter)
 • Ew120 (120 minutter).

Som det kreves i BS EN 1634-1, er stoffet og branngardinen testet som en komplett enhet i samsvar med BS EN 1363-1 og BS EN 1363-2.

Med hensyn til temperaturstigning anses vanligvis en sikkerhetssone uten brennbart materiale på 1 meter fra branngardinen som tilstrekkelig. Eventuelt kan sprinkling av branngardinen vurderes. Brannkonsulent skal i hvert enkelt tilfelle vurdere branngardinens egnethet opp mot brannkrav.

 

Stråling E 240    
5 kW/m210 kW/m215 kW/m220 kW/m225 kW/m2
5 minutter13 minutter28 minutter43 minutter66 minutter

 

Stråling EW 120    
5 kW/m210 kW/m215 kW/m220 kW/m225 kW/m2
42 minutter69 minutter131 minutter151 minutter151 minutter

  MONTERING OG SERVICE

  Vi utfører montering, service, vedlikehold og reparasjoner av alle våre produkter. Montasjeanvisning og produktblad for produkter finner du under Dokumentasjon (PDF) på hvert enkelt produkt.

  Les mer om service og montering

  OVER 1500 DØRER PÅ LAGER

  Vi har over 1500 branndører på lager, og leverer dører på dagen over hele landet.

  Les mer om vårt dørlager

  SIKKERHETSDØRER

  Med sikkerhetsdør fra Norfo får du markedets beste brannsikkerhet og innbruddssikkerhet.

  Besøk vår utstilling av sikkerhetsdører.