Gass og trykktett gjennomføring 96/3

Gass og trykktett gjennomføring NORFO 96/3 benyttes til rør og kabler når det er behov for å føre disse gjennom en allerede støpt vegg. Gjennomføringen er godkjent av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Montering

Ved montering bores det et hull i veggen med diameter større enn gjennomføringens ytter- diameter, se tabell. Enden med pakkboks skal vende mot tilfluktsrommets utside.

Pakningen og skivene monteres mot veggen og strammes til med mutterene. Deretter kan kabel/rør tres gjennom, og til slutt strammes pakkboksen til slik at den tetter rundt kabel/rør.

Forespørsler

Ved forespørseler og bestilling bes oppgitt:

  • Veggtykkelse
  • Tetningsdiameter (kabeldiameter)

Tettningsdiameter

Kabeldiameter (mm)

Dia. hull i vegg (mm)

5-9

25

8-12

25

10-16

30

14-24

40

22-33

60

32-42

70

42-54

80

48-65

100

NORFO 96/3 montert i vegg

Gass og trykktett gjennomføring 96/1

1. Pakkboks
2. Mutter
3. Skive
4. Pakning
5. Rør
6. Kabel / rør

Det tas forbehold om konstruksjonsendringer

Vi utfører montering, service, vedlikehold og reparasjoner av alle våre produkter.
> Les mer om service og montering

Vi har over 1000 branndører på lager, og leverer dører på dagen over hele landet.
> Les mer om vårt dørlager

Med en sikkerhetsdør fra Norfo som inngangsdør til leiligheten, får du markedets beste brannsikkerhet og innbruddssikkerhet, samtidig som du effektivt stopper sjenerende lyd og lukt. Besøk vår utstilling av leilighetsdører.
>Les mer om leilighetsdører

Kontakt oss

A/S Norfo
Industriveien 4 A
2020 Skedsmokorset

Telefon: +47 64 83 68 00

E-post : norfo@norfo.no
Faktura: faktura@norfo.no
Org. nr: 914 796 881

Utviklet av Imaker as