Overtrykksmåler type YM-1

Overtrykksmåleren benyttes til å måle det relative overtrykk mellom tilfluktsrommets oppholdsrom og uteluft.

/share/mime/pdf.gifOvertrykksmåler YM-1
(2502.pdf, 406kB)

Bruksområde

Overtrykksmåleren benyttes til å måle det relative overtrykk mellom tilfluktsrommets oppholdsrom og uteluft.

Konstruksjon

YM-1 overtrykksmåler består av skrårørsmanometer, forbindelsesslange, føleledning (6x1 mm kobberrør), og en liten plastflaske med manometervæske.

Dimensjon: 145x145 mm

Montering

Måleren skal vise trykkfallet over gassluseveggen og monteres til denne på den siden som vender mot oppholdsrommet (toalett, aggregatrom).
Avstanden til avtrekksventiler bør være 1,5 til 2 meter.

Skrårørsmanometeret festes til veggen med 2 skruer. Føleledningen kobles til måleren og føres gjennom gass- og trykktett gjennomføring via gasslusevegg og ytre trykkvegg eller direkte gjennom ytre trykkvegg. Bruksanvisning står på måleren.

Overtrykksmåler type YM-1
Overtrykksmåler type YM-1

Bruksanvisning

Overtrykksmåler YM-1

Påfylling: Demonter forbindelsesslangen fra måleren. Påfyllingeåpningen i toppen av måleren åpnes, og manometervæske (fyringsolje, egenvekt 0,84) helles på måleren til oljenivået når "null" på skalaen. Blås og sug et par ganger gjennom tilkoblingsslanger for å fjerne luftbobler i væskesøylen. Nøyaktig nullstilling utføres med justeringsskruen på toppen av måleren.

Måling: Monter forbindelsesslangen til måleren. Måleren indikerer/angir automatisk trykkdifferansen mellom det sted måleren er lokalisert og referansepunktet, enten som overtrykk (+) eller undertrykk (-).

Tilkobling: Mellom målerens nippel- og Cu-rør monteres medlevert plastslange

Avlesning: Overtrykket i rommet avleses direkte i Pa. Overtrykket i rommet skal være minst 100 Pa den dimensjonerte (beregnede) filterluftmengde, og maks 300 Pa ved normalventilasjon.

Det tas forbehold om konstruksjonsendringer

Vi utfører montering, service, vedlikehold og reparasjoner av alle våre produkter.
> Les mer om service og montering

Vi har over 1000 branndører på lager, og leverer dører på dagen over hele landet.
> Les mer om vårt dørlager

Med en sikkerhetsdør fra Norfo som inngangsdør til leiligheten, får du markedets beste brannsikkerhet og innbruddssikkerhet, samtidig som du effektivt stopper sjenerende lyd og lukt. Besøk vår utstilling av leilighetsdører.
>Les mer om leilighetsdører

Kontakt oss

A/S Norfo
Industriveien 4 A
2020 Skedsmokorset

Telefon: +47 64 83 68 00

E-post : norfo@norfo.no
Faktura: faktura@norfo.no
Org. nr: 914 796 881

Utviklet av Imaker as