Panserglassvindu NORFO PZG

Panserglassvindu NORFO PZG

NORFO PZG panserglassvindu er godkjent av Direktoratet for sivilt beredskap for bruk i tilfluktsrom i betong og offentlige tilfluktsrom i fjell. Det kan også brukes i sivile anlegg når det er krav om vinduer med meget stor styrke mot eksplosjonstrykk og splinter.

Stige for bolting til vegg

Stige for bolting til vegg

Stige for bolting til vegg

Stige for bolting til vegg benyttes i tilfluktsrom, under nødutgangsluker som er plassert høyt på veggen.

Den kan også monteres i nødutgangs-sjakter hvor det er høyt fra luke til toppen av sjakten og på høye betongporter for å nå opp til lukkehendler.

Monterbare søyler NORFO/LF

Monterbare søyler NORFO/LF

Monterbare søyler NORFO/LF

Monterbare søyler type Norfo/LF er godkjent av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap til understøttelse av dekker og dragere i tilfluktsrom. Søylene erstatter faste søyler og gir dermed bedre fredsutnyttelse av tilfluktsrommet.

Overtrykksmåler type YM-1

Overtrykksmåler type YM-1

Overtrykksmåleren benyttes til å måle det relative overtrykk mellom tilfluktsrommets oppholdsrom og uteluft.

Monterbare søyler NYLAND/NORFO MS

Monterbare søyler NYLAND/NORFO MS

Monterbare søyler NYLAND/NORFO MS

Monterbare søyler type NYLAND-NORFO MS er godkjent av Direktoratet for samfunnssikkerhet ogberedskap til understøttelse av dekker og dragere i tilfluktsrom. Søylene erstatter faste søyler og gir dermed bedre fredsutnyttelse av tilfluktsrommet. Denne søylen kompletterer søyler type Norfo/LF for høyder over tre meter. Se datablad 1.6.01.

Vi utfører montering, service, vedlikehold og reparasjoner av alle våre produkter.
> Les mer om service og montering

Vi har over 1000 branndører på lager, og leverer dører på dagen over hele landet.
> Les mer om vårt dørlager

Med en sikkerhetsdør fra Norfo som inngangsdør til leiligheten, får du markedets beste brannsikkerhet og innbruddssikkerhet, samtidig som du effektivt stopper sjenerende lyd og lukt. Besøk vår utstilling av leilighetsdører.
>Les mer om leilighetsdører

Kontakt oss

A/S Norfo
Industriveien 4 A
2020 Skedsmokorset

Telefon: +47 64 83 68 00

E-post : norfo@norfo.no
Faktura: faktura@norfo.no
Org. nr: 914 796 881

Utviklet av Imaker as