Sjokkventil for eksosrør PVD

Sjokkventil PVD benyttes i avgassledninger fra dieselaggregat for å hindre at trykkbølger som kommer inn gjennom eksosrøret skal skade motoren. Dette gjelder spesielt motorer med turbolader som har sensitive komponenter i avgass-systemet.

Ventilen leveres i fire dimensjoner.

Konstruksjon

Ventilen består av vegg-gjennomføring som støpes inn i trykkbarrieren og en sjokkventil som boltes til gjennomføringen på innsiden av trykkbarrieren. Vegg-gjennomføringen er utformet slik at betongen ikke ødelegges av varme fra eksosen.

Ventilen holdes i åpen stilling ved hjelp av fjærer. Hvis ventilen blir utsatt for en trykkbølge lukker den, og åpner igjen automatisk når trykket har sunket til normalt nivå.

Tekniske data

Ventil og vegg-gjennomføring er konstruert for en maksimal eksosgasstemperatur på 520°C.

Ventilen er testet ved en reflektert trykkpuls på 1800 kPa med en varighet > 30 ms, og motstår denne belastningen ved en kontinuerlig avgasstemperatur på 520°C. I tillegg er ventilen testet for et negativt statisk trykk på 20 kPa.

Ventilen motstår et grunnsjokk med aksellerasjon > 80 g.

Vedlikehold

Ventilen rengjøres og inspiseres regelmessig avhengig av brukstid. Ventilen har en drensplugg for avtapping av eventuell kondens.

Forespørsler

Ved forespørsler og bestilling bes oppgitt:

  • Ventil type
  • Veggtykkelse

Dimensjoner

Sjokkventil for eksosrør PVD
Sjokkventil for eksosrør PVD

Type

(mm)

A (mm)

Ø (mm)

L (mm)

PVD-50

240

245

160

229

PVD-100

300

252

270

245

PVD-150

375

255

300

325

PVD-250

450

270

510

440

Trykktapsdiagram

Sjokkventil for eksosrør PVD
Diagrammet viser trykktap som funksjon av gassmengden for eksos med egenvekt 0,51 kg/m3 ved 520°C

Montasjeanvisning

Sjokkventil for eksosrør PVD

Ventilen monteres som vist på skisse ovenfor.

Følgende bolter i kvalitet 8.8 med mutter benyttes i skjøt 1 og 2:

Type

Boltdimensjon

Type

Boltdimensjon

PVD-50

4 stk M16x70

PVD-150

8 stk M20x 70

PVD-100

8 stk M16x70

PVD-250

12 stk M24x80

Varmebestandig pakning benyttes i skjøtene.

Skjøt 3 sveises med elektrode ESAB Autrod OK 12.51 eller tilsvarende.

Det tas forbehold om konstruksjonsendringer

Vi utfører montering, service, vedlikehold og reparasjoner av alle våre produkter.
> Les mer om service og montering

Vi har over 1000 branndører på lager, og leverer dører på dagen over hele landet.
> Les mer om vårt dørlager

Med en sikkerhetsdør fra Norfo som inngangsdør til leiligheten, får du markedets beste brannsikkerhet og innbruddssikkerhet, samtidig som du effektivt stopper sjenerende lyd og lukt. Besøk vår utstilling av leilighetsdører.
>Les mer om leilighetsdører

Kontakt oss

A/S Norfo
Industriveien 4 A
2020 Skedsmokorset

Telefon: +47 64 83 68 00

E-post : norfo@norfo.no
Faktura: faktura@norfo.no
Org. nr: 914 796 881

Utviklet av Imaker as