Lekkasjesikker hurtiglukkerventil KS-K

Lekkasjesikker hurtiglukkerventil KS-K

Lekkasjesikker hurtiglukkerventil KS-K

Hurtiglukkerventil TEMET KS-100-K - KS-800-K benyttes i ventilasjonsanlegg i sikkerhetssrom for omkobling mellom driftsalternativene normal- og filterventilasjon, eventuelt til omkobling mellom alternative luftinntak. Den kan også benyttes i andre applikasjoner hvor det er behov for en lekkasjesikker stengeventil.

Sjokkventil ESV 4 R og ESV 4 F

Sjokkventil ESV 4 R og ESV 4 F

Sjokkventil ESV 4 R og ESV 4 F

Sjokkventil ESV 4 R og ESV 4 F kan benyttes for sikring av ventilasjonsåpninger i områder hvor det kan være fare for eksplosjoner. Ventilen er godkjent av Swiss Federal Office of Civil Defence og Swiss Defence Procurement Agency. Godkjenning nr. BZS T 86-010

Gasstett ventil Rapido og Quadro

Gasstett ventil Rapido og Quadro

Gasstett ventil Rapido og Quadro

Ventilene Rapido og Quadro installeres i luft- og gassledninger for å få gasstett lukking og for å kunne regulere luftmengden.

De brukes i kjemiske fabrikker, kjernekraftverk, laboratorier, rene rom o.l. hvor det er krav om ventiler uten lekkasje.

Sjokkventil for eksosrør PVD

Sjokkventil for eksosrør PVD

Sjokkventil PVD benyttes i avgassledninger fra dieselaggregat for å hindre at trykkbølger som kommer inn gjennom eksosrøret skal skade motoren. Dette gjelder spesielt motorer med turbolader som har sensitive komponenter i avgass-systemet.

Ventilen leveres i fire dimensjoner.

Vi utfører montering, service, vedlikehold og reparasjoner av alle våre produkter.
> Les mer om service og montering

Vi har over 1000 branndører på lager, og leverer dører på dagen over hele landet.
> Les mer om vårt dørlager

Med en sikkerhetsdør fra Norfo som inngangsdør til leiligheten, får du markedets beste brannsikkerhet og innbruddssikkerhet, samtidig som du effektivt stopper sjenerende lyd og lukt. Besøk vår utstilling av leilighetsdører.
>Les mer om leilighetsdører

Kontakt oss

A/S Norfo
Industriveien 4 A
2020 Skedsmokorset

Telefon: +47 64 83 68 00

E-post : norfo@norfo.no
Faktura: faktura@norfo.no
Org. nr: 914 796 881

Utviklet av Imaker as