Lekkasjesikker hurtiglukkerventil KS-K

Lekkasjesikker hurtiglukkerventil KS-K

Lekkasjesikker hurtiglukkerventil KS-K

Hurtiglukkerventil TEMET KS-100-K - KS-800-K benyttes i ventilasjonsanlegg i sikkerhetssrom for omkobling mellom driftsalternativene normal- og filterventilasjon, eventuelt til omkobling mellom alternative luftinntak. Den kan også benyttes i andre applikasjoner hvor det er behov for en lekkasjesikker stengeventil.

Sjokkventil ESV 4 R og ESV 4 F

Sjokkventil ESV 4 R og ESV 4 F

Sjokkventil ESV 4 R og ESV 4 F

Sjokkventil ESV 4 R og ESV 4 F kan benyttes for sikring av ventilasjonsåpninger i områder hvor det kan være fare for eksplosjoner. Ventilen er godkjent av Swiss Federal Office of Civil Defence og Swiss Defence Procurement Agency. Godkjenning nr. BZS T 86-010

Gasstett ventil Rapido og Quadro

Gasstett ventil Rapido og Quadro

Gasstett ventil Rapido og Quadro

Ventilene Rapido og Quadro installeres i luft- og gassledninger for å få gasstett lukking og for å kunne regulere luftmengden.

De brukes i kjemiske fabrikker, kjernekraftverk, laboratorier, rene rom o.l. hvor det er krav om ventiler uten lekkasje.

Sjokkventil for eksosrør PVD

Sjokkventil for eksosrør PVD

Sjokkventil PVD benyttes i avgassledninger fra dieselaggregat for å hindre at trykkbølger som kommer inn gjennom eksosrøret skal skade motoren. Dette gjelder spesielt motorer med turbolader som har sensitive komponenter i avgass-systemet.

Ventilen leveres i fire dimensjoner.