Mobilt ABC-ventilasjonssystem

Mobilt ABC-ventilasjonssystem

Mobilt ventilasjonssystem VVS 180/300 -24 DC er spesielt utviklet for bruk i kjøretøy og containere for å sikre tilførsel av ren luft. Filteret beskytter mot alle kjente stridssgasser og biologiske stridsmidler.

Systemets kapasitet er 180 m3/h ved filterventilasjon og 300 m3/h ved normalventilasjon.

Konstruksjon

Ventilasjonssystemet består av filter, fjærbelastet omkoblerventil, holdemagnet for omkoblerventilen, vifte med elektrisk motor, kontrollpanel, fleksible slanger og stativ. Som standard leveres systemet for 24V DC strømtilførsel, men kan leveres med omformer for andre strømarter.

For å sikre overtrykk i rommet må det monteres en reguleringsventil eller en sjokk/overtrykksventil i luftavkastet, for eksempel YV-1.

Hvis den mobile enheten kan bli utsatt for eksplosjoner, må det monteres en sjokk-ventil i luftinntaket. ESV/VF-75/150 S som kombinerer sjokkventil med sand- og vannavskiller samt grovfilter, er spesielt egnet til dette formålet.

Ventilasjonsystemet kan tilkobles en gassdetektor for automatisk skifte fra normalventilasjon til filterventilasjon ved detektering av gass.

Funksjon

Ved normalventilasjon ledes luften utenom filteret ved hjelp av omkoblerventilen. Ved forberedelse til filterventilasjon fjernes først en sikkerhetsbrakett på omkoblerventilen ved å løsne en vingemutter. Denne braketten skal alltid være montert når systemet er spenningsløst for å sikre at filteret er hermetisk lukket. Etter at sikkerhetsbraketten er fjernet kan man ved hjelp av en vendebryter velge mellom:

 • ingen ventilasjon
 • normalventilasjon
 • automatisk operasjon
 • filterventilasjon

Ved automatisk operasjon må ventilasjonsystemet være tilknyttet gassdetektoren.

Tilbakestilling fra filterventilasjon til normalventilasjon gjøres manuelt ved hjelp av en spak på omkoblerventilen.

Mobilt ABC-ventilasjonssystem

Mobilt ABC ventilasjonssystem
Mobilt ABC ventilasjonssystem

1. ABC-filter
2. Omkoblerventil
3. Fleksibel slange
4. Vifte med motor
5. Ramme
6. Kontrollpanel
7. Reguleringsspjeld
8. Spak for tilbakestilling til normal ventilasjon

Kontrollpanel

Kontrollpanelet inneholder viserinstrumenter og/eller varsellamper for:

 • Overtrykk i rommet
 • Luftmengde
 • Trykkfall over ABC-filter
 • Trykkfall over eventuelt filter på luftinntak
 • Temperatur i rommet
 • Strøm tilsluttet
 • Filterventilasjon
 • Normalventilasjon

Mobilt ABC-ventilasjonssystem

Mobilt ABC ventilasjonssystem
Mobilt ABC ventilasjonssystem

1. Skrue M8
2. Grovfilter VF
3. Sjokkventil ESV
4. Sand- vannavskiller
5. Skrue M8

Det tas forbehold om konstruksjonsendringer

Vi utfører montering, service, vedlikehold og reparasjoner av alle våre produkter.
> Les mer om service og montering

Vi har over 1000 branndører på lager, og leverer dører på dagen over hele landet.
> Les mer om vårt dørlager

Med en sikkerhetsdør fra Norfo som inngangsdør til leiligheten, får du markedets beste brannsikkerhet og innbruddssikkerhet, samtidig som du effektivt stopper sjenerende lyd og lukt. Besøk vår utstilling av leilighetsdører.
>Les mer om leilighetsdører

Kontakt oss

A/S Norfo
Industriveien 4 A
2020 Skedsmokorset

Telefon: +47 64 83 68 00

E-post : norfo@norfo.no
Faktura: faktura@norfo.no
Org. nr: 914 796 881

Utviklet av Imaker as