Luftfilter for høydebasseng

Scandsafe luftfilter brukes til rensing av luft inn til drikkevannsbasseng, næringsmiddeltanker og reservoarer. Filteret leveres i 2 utgaver:

  • JKG-W for montasje innendørs
  • WR for montasje utendørs på tak
/share/mime/pdf.gifLuftfilter for vannbasseng
(2401.pdf, 310kB)

Filteret renser bort luftforurensninger som pollen, soppsporer, bakterier, støv, for-brenningsprodukter og tungmetaller, slik at dette ikke kommer i drikkevannet til forbruker. Filterhuset på WR kan også utstyres med lås for å hindre sabotasje.
Type WR-180 er testet for klima med fukt og frost (SP rapport ETv P3 02296).

Scandsafe luftfilter oppfyller kravene i følge Drikkevannsforskriften og NS EN-1508 .

Konstruksjon/Tekniske data

Scandsafe JKG-W er tilvirket i sveiset PVC, og Scandsafe WR tilvirkes i syrefast stål SS2343. Begge typer er utstyrt med mikrofilter i filterklasse H13 i hht. testnorm EN-1822, dvs at 99,99% av alle partikler med størrelse 0,3 µm filtreres bort. Type WR-180 er i tillegg konstruert for å tåle frost.

Filteret skiftes normalt hvert 2.-4. år, men ved særlige behov, dersom inspeksjon viser tiltetning eller lekkasje, bør det skiftes oftere.

Montasje

WR-180 monteres enten direkte mot bassengets tak, over luftingsrør til basseng, eller motflens sveises på luftingsrør som stikker over tak. Eksisterende svanehalser kan kappes og benyttes.

For WR-1000/3000 sages luftingsrøret av, slik at det stikker ca 100 mm over yttertak. Luftingsrøret bør være ca 500 mm i diameter (max 700mm).

Det rektangulære filterhuset settes rett ned på taket hvor det tettes og fuges slik at ikke regnvann kommer inn i drikkevannsbassenget. Man kan også ved behov sette på rektangulært overgangsstykke fra tak til under-side av filterhus. Dette kan være fordelaktig der en ønsker å heve filteret noe (ved snødybder over 950 mm). Det kan også gi bedre tetting, bedre tilpasning ved for eksempel skråtak osv.

JKG-W (montering innendørs) har rør-stusser på begge ender av filterhuset, slik at rør med ytre diameter 125 mm kan settes inn i rørstussene. JKW monteres vertikalt på vegg eller i tak. På filterhusets ende finnes dreneringsavløp for evt. fukt/kondens.

Tilleggsutstyr

Scandsafe kan leveres med følgende tilleggs-
utstyr:

  • Øye for hengelåsbeslag til type WR.
  • Luftingsrør i syrefast eller galvanisert stål til type WR-180 (bør brukes der det er fare for at filteret kan snø ned på taket).
  • Overgangsstykke mellom tak og filterhus for WR-1000/3000.Elektronisk trykkvakt og alarmpanel for varsling om tett filter.
  • Spesialløsninger kan tilvirkes ved behov.

Forespørsler

Ved bestilling bes oppgitt:

  • Type luftfilter JKG eller WR, størrelse/
    nummerbetegnelse.
  • Tilleggsutstyr det er behov for.

Luftfilter for høydebasseng
Luftfilter for høydebasseng

Det tas forbehold om konstruksjonsendringer

Vi utfører montering, service, vedlikehold og reparasjoner av alle våre produkter.
> Les mer om service og montering

Vi har over 1000 branndører på lager, og leverer dører på dagen over hele landet.
> Les mer om vårt dørlager

Med en sikkerhetsdør fra Norfo som inngangsdør til leiligheten, får du markedets beste brannsikkerhet og innbruddssikkerhet, samtidig som du effektivt stopper sjenerende lyd og lukt. Besøk vår utstilling av leilighetsdører.
>Les mer om leilighetsdører

Kontakt oss

A/S Norfo
Industriveien 4 A
2020 Skedsmokorset

Telefon: +47 64 83 68 00

E-post : norfo@norfo.no
Faktura: faktura@norfo.no
Org. nr: 914 796 881

Utviklet av Imaker as