ABC-filter GF-40 og GF-75

ABC-filter GF-40 og GF-75 er små filter som er spesielt egnet for bruk i kjøretøy, containere og andre rom hvor det oppholder seg et mindre antall mennesker. Filterene er kompakte, og gir maksimal beskyttelse mot alle kjente stridsgasser, radioaktivt støv, og biologiske stridsmidler.

/share/mime/pdf.gifABC-filter GF 40 og GF 75
(2308.pdf, 143kB)

Bruksområde

ABC-filter GF-40 og GF-75 er små filter som er spesielt egnet for bruk i kjøretøy, containere og andre rom hvor det oppholder seg et mindre antall mennesker. Filterene er kompakte, og gir maksimal beskyttelse mot alle kjente stridsgasser, radioaktivt støv, og biologiske stridsmidler.

Filteret er godkjent av Swiss Federal Office of Civil Defence og Swiss Defence Procurement Agency.

Tekniske data

ABC-filter GF-40 og GF-75

Montering

ABC-filteret er grunnsjokksikret og boltes derfor normalt direkte til gulv.

Hvert filter skal påmonteres en volumregulator for å sikre at nominell kapasitet ikke blir overskredet, Volumregulatoren ansluttes på filterets utløpsside.

For å sikre overtrykk i rommet, må det monteres en reguleringsventil eller en sjokk/overtrykksventil i luftavkastet, for eksempel YV-1.

Hvis enheten kan bli utsatt for eksplosjoner, må det monteres en sjokkventil i luftinntaket. Passende ventiler er ESV/VF-40 eller ESV/VF-75. Som en opsjon kan disse leveres med grovfilter.

Innregulering av ventilasjonssytem

Som tilleggsutstyr kan det leveres et motstands-stykke for innregulering av filtervifte, og til simulering av filterventilasjon under øvelse.

Lagring og vedlikehold

ABC-filteret skal forbli hermetisk lukket og plombert inntil en beredskapssituasjon.

Ved klargjøring, må plomberte hetter på stussene fjernes, og slangeforbindelser med hurtigkobling kobles til.

Foruten renhold og vedlikehold av filterbeholderens overflate, er det ikke behov for annet vedlikehold så lenge filteret er hermetisk lukket og plombert.

Forespørsler

Ved forespørsel og bestilling bes oppgitt:

  • Type
  • Tilleggsutstyr:

Motstandstykke for testing

Volumregulator

Sjokkventil for luftinntak (med evt. grovfilter)

Sjokk/overtrykksventil for luftavkast

ABC-filter GF-40

ABC-filter GF-40

ABC-filter GF-75

ABC-filter GF-75

Sjokkventil ESV/VF 40

Sjokkventil ESV/VF 40

Sjokkventil ESV/VF 75-150

Sjokkventil ESV/VF 75-150

Det tas forbehold om konstruksjonsendringer

Vi utfører montering, service, vedlikehold og reparasjoner av alle våre produkter.
> Les mer om service og montering

Vi har over 1000 branndører på lager, og leverer dører på dagen over hele landet.
> Les mer om vårt dørlager

Med en sikkerhetsdør fra Norfo som inngangsdør til leiligheten, får du markedets beste brannsikkerhet og innbruddssikkerhet, samtidig som du effektivt stopper sjenerende lyd og lukt. Besøk vår utstilling av leilighetsdører.
>Les mer om leilighetsdører

Kontakt oss

A/S Norfo
Industriveien 4 A
2020 Skedsmokorset

Telefon: +47 64 83 68 00

E-post : norfo@norfo.no
Faktura: faktura@norfo.no
Org. nr: 914 796 881

Utviklet av Imaker as