Væskegjennomføring SL 238 og 239

Væskegjennomføring SL 238 og 239

NORFO SL væskegjennomføringer benyttes til å føre rør inn i rom som skal skjermes mot elektromagnetisk stråling. F.eks. rør for vann, olje, dren, luft m.m.

Beskrivelse

Standard gjennomføringer tilvirkes i to forskjellige utførelser:

  • Uten bølgefelleinnsats, NORFO SL 238
  • Med bølgefelleinnsats, NORFO SL 239

Hver utførelse kan leveres med flens, alternativt med klemskiver og muttere for tilknytting til EMP-skjerm. Valg av utførelse vil avhenge av ønsket skjermingsgrad, frekvensområde, rørdimensjon, rørmateriale, og type skjerm.

Alle gjennomføringene har væskeberørte deler utført i syrefast stål. De leveres med utvendige rørgjenger i begge ender.

Skjermingseffekt

Væskegjennomføring SL 238 og 239
Væskegjennomføring SL 238 og 239

Skjermingsgraden vil blant annet avhenge av hvilken metode som benyttes for å forbinde rørgjennomføringen med skjermen. Kontinuerlig sveis mellom gjennomføring og skjerm gir det beste resultat med hensyn til skjermingsgrad, og forbindelsen vil ikke svekkes over tid som følge av korrosjon på kontaktflater.

Hvis skjermen består av netting, folie, eller tynnplate som ikke kan sveises, kan gjennomføringen knyttes til skjermen med klemskiver og muttere. Avhengig av ønsket skjermingsgrad, bør det vurderes å benytte elektrisk ledende pakning i forbindelsen, og/eller elektrisk ledende teip over skjøten.

Væskegjennomføring SL 238 og 239
Væskegjennomføring SL 238 og 239

Følgende test er utført ved Forsvarets EMC-laboratorium, iht. MIL STD-285, i frekvensområdet 10 kHz til 20 GHz

Væskegjennomføringen ble testet uten væske, og var montert med klemskiver og muttere uten pakning eller teip. Høyere dempingsgrad kan oppnås ved bruk av ovennevnte tetningsmateriell eller ved sveising av gjennomføring til skjerm.

For NORFO SL-238, se tabell neste side over hvilke frekvenser som kan dempes ved ulike dimensjoner.

Hvis tilførselsrøret er elektrisk ledende, skal dette adskilles fra gjennomføringen med en isolator umiddelbart på utsiden av skjermen / veggen. Hvis skjermingen omfatter TEMPEST, bør det i tillegg monteres en isolator også på innsiden av skjermen. Som standard leveres isolatorens kuplinger i sjøvannsbestandig messing.

Trykktap

NORFO SL 239 har innebygd en bølgefelleinnsats, og vil følgelig gi noe trykkfall. Avhengig av væskehastigheten, bør det derfor vurderes å gå opp en dimensjon i forhold til tilstøtende rør for å redusere trykktapet.

NORFO SL 238 gir ikke trykktap av betydning.

Forespørsler

Ved forespørsler og bestilling bes oppgitt følgende data med referanse til skisser på neste side:

  • Type væskegjennomføring
  • Nominell diameter
  • Lengde, L evt. L1 og L2
  • Væske / trykk
  • Isolator (ingen, utside, eller begge sider)

Eventuelt send skisse som viser veggtykkelse, veggtype, skjermtype og plassering, samt rørdimensjon, rørmateriale, væske, trykk, dempningsgrad, og frekvensområde.

Væskegjennomføring NORFO SL 238

Væskegjennomføring NORFO SL 238
Væskegjennomføring NORFO SL 238

Norfo SL 238 gir bedre skjermingsgrad enn 40 dB i frekvensområdet fra 10 kHz til en frekvens som er avhengig av rørdimensjonen. Se tabell nedenfor. Hvis den frekvens man ønsker å beskytte seg mot er høyere enn angitt maks. frekvens i tabellen, bør NORFO SL 239 velges.

R

R.gj.

Minste

L eller L1+L2 (mm)

Maks.

frekvens (GHz)

1/4"

60

15

3/8"

60

12

1/2"

70

8

3/4"

90

6

1"

120

5

1 1/4"

150

3

1 1/2"

180

2,5

2"

230

2

2 1/2"

290

1,5

Væskegjennomføring med bølgefelleinnsats NORFO SL 239

Væskegjennomføring med bølgefelleinnsats NORFO SL 239
Væskegjennomføring med bølgefelleinnsats NORFO SL 239

Dimensjoner

R

R.gj.

Minste

L eller L1+L2 (mm)

1/2"

50

3/4"

60

1"

60

1 1/4"

70

1 1/2"

80

2"

100

2 1/2"

120

Norfo SL 239 gir bedre skjermingsgrad enn 40 dB i frekvensområdet fra 10 kHz til 20 GHz.

Isolator for NORFO SL 238 og SL 239

Isolator for NORFO SL 238 og SL 239
Isolator for NORFO SL 238 og SL 239

Hvis gjennomføringen skal forbindes med et elektrisk ledende rør på utsiden av skjermen skal gjennomføringen adskilles fra røret med en isolator.

Hvis skjermingen omfatter TEMPEST bør det vurderes å benytte isolator på innsiden av skjermen i tillegg.

Eksempler på montering

Væskegjennomføring SL 238 og 239
Væskegjennomføring SL 238 og 239

Kontinuerlig sveis mellom gjennomføring og skjerm gir det beste resultatet mht. skjermingsgrad, og forbindelsen vil ikke svekkes over tid som følge av korrosjon på kontaktflater.

Hvis gjennomføringen forbindes til skjermen med klemskiver/skruer, må skjermens kontaktflate være korrosjonsbeskyttet med et elektrisk ledende materiale, f.eks. galvanisering eller ledende maling. Kontaktflatene rengjøres med slipeduk før montering. Avhengig av ønsket skjermingsgrad, bør det vurderes å benytte elektrisk ledende pakning i forbindelsen, og/eller elektrisk ledende teip over skjøten.

Kombinasjon med gasstett gjennomføring

Væskegjennomføring SL 238 og 239
Væskegjennomføring SL 238 og 239

Ifølge forskrift om tilfluktsrom skal vannledninger gjennom tilfluktsrommets begrensningsvegger føres i trykk- og gasstett gjennomføring. NORFOs EMP-gjennomføringer for væske kan kombineres med trykk- og gasstette gjennomføringer i tilfellet EMP-skjermen faller sammen med trykkbarrieren.

Eksemplet nedenfor viser kombinasjonen med en trykk- og gasstett gjennomføring som er montert i en eksisterende vegg.

Det tas forbehold om konstruksjonsendringer

Vi utfører montering, service, vedlikehold og reparasjoner av alle våre produkter.
> Les mer om service og montering

Vi har over 1000 branndører på lager, og leverer dører på dagen over hele landet.
> Les mer om vårt dørlager

Med en sikkerhetsdør fra Norfo som inngangsdør til leiligheten, får du markedets beste brannsikkerhet og innbruddssikkerhet, samtidig som du effektivt stopper sjenerende lyd og lukt. Besøk vår utstilling av leilighetsdører.
>Les mer om leilighetsdører

Kontakt oss

A/S Norfo
Industriveien 4 A
2020 Skedsmokorset

Telefon: +47 64 83 68 00

E-post : norfo@norfo.no
Faktura: faktura@norfo.no
Org. nr: 914 796 881

Utviklet av Imaker as