Gjennomføring for fiberoptikk NORFO GO

Gjennomføring for fiberoptikk NORFO GO

NORFO GO gjennomføringer for ikke-ledende kabler benyttes til å føre kabler, slanger og rør som ikke inneholder elektrisk ledende materiale inn i rom som skal skjermes mot elektromagnetisk stråling. F. eks. optisk fiberkabel og slanger for luft og olje.

Bemerk at gjennomføringen ikke kan brukes for plastrør som fører elektrisk ledende væske som f.eks. vann. For dette formål må væskegjennomføring NORFO SL 238 eller 239 benyttes for å sikre jording av væsken og avledning av EMP som følger væskesøylen.

Beskrivelse

Standard gjennomføringer produseres i to forskjellige utførelser:

  • Gjennomføring for flere kabler, NORFO GO
  • Gjennomføring for en kabel, NORFO GO-1

Hver utførelse kan leveres med flens, alternativt med klemskiver og muttere for tilknytting til EMP-skjerm. Valg av utførelse vil avhenge av ønsket skjermingsgrad, frekvensområde, rørdimensjon, rørmateriale, og type skjerm.

Skjermingseffekt

Gjennomføring for fiberoptikk NORFO GO
Følgende test er utført ved Luftforsvarets forsyningskommando, Forsvarets EMC-laboratorium, iht. MIL STD-285, i frekvensområdet 10 kHz til 20 GHz

Skjermingsgraden vil bl.a. avhenge av hvilken metode som benyttes for å forbinde rørgjennomføringen med skjermen. Kontinuerlig sveis mellom gjennomføring og skjerm gir det beste resultat mht. skjermingsgrad, og forbindelsen vil ikke svekkes over tid som følge av korrosjon på kontaktflater.

Hvis skjermen består av netting, folie, eller tynnplate som ikke kan sveises, kan gjennomføringen knyttes til skjermen med klemskiver og muttere.

Avhengig av ønsket skjermingsgrad, bør det vurderes å benytte elektrisk ledende pakning i forbindelsen, og/eller elektrisk ledende teip over skjøten.

Gjennomføringen var montert med klemskiver og muttere uten pakning eller teip. Høyere dempingsgrad kan oppnås ved bruk av ovennevnte tetningsmateriell eller ved sveising av gjennomføring til skjerm.

Se tabell over hvilke frekvenser som kan dempes ved ulike kabeldimensjoner lenger ned.

Spesialutførelser

Spesialutførelser kan produseres ifølge skisser og beskrivelser.

Tilleggsutstyr

NORFO GO-1 kan leveres med pakknippel for å oppnå gasstetthet.

NORFO GO kan leveres med forlengelsesrør for gjennomføring i vegg.

Forespørsler

Ved forespørsler og bestilling bes oppgitt følgende data med referanse til skisser på neste side:

  • Type gjennomføring
  • Kabeldiameter
  • Lengde, L evt. L1 og L2
  • Tilleggsutstyr

Eventuelt send skisse som viser veggtykkelse, veggtype, skjermtype og plassering, samt kabeldimensjon, dempningsgrad, og frekvensområde.

Gjennomføring for flere ikke ledende kabler NORFO GO

Gjennomføring for flere ikke ledende kabler NORFO GO
Gjennomføring for flere ikke ledende kabler NORFO GO

NORFO GO er utført i messing med flens / klemskiver i fortinnet stål. Den har gjennomføring for 3-12 kabler, og gir bedre skjermingsgrad enn 40 dB i frekvensområdet fra 10 kHz til en frekvens som er avhengig av kabeldimensjonen. Se tabell nedenfor.

Hulldiameter

øD (mm)

Antall hull

Maks.frekvens (GHz)

4

12

30

5

9

25

6

7

20

7

5

18

8

4

15

9

3

12

Tilleggsutstyr

Gjennomføring for flere ikke ledende kabler NORFO GO
Gjennomføring for flere ikke ledende kabler NORFO GO

Forlengelsesrør for gjennomføring i vegg

Gjennomføring for en ikke ledende kabel NORFO GO-1

Gjennomføring for en ikke ledende kabler NORFO GO-1
Gjennomføring for en ikke ledende kabler NORFO GO-1

NORFO GO-1 er utført i rustfritt stål, med eventuelle klemskiver i fortinnet stål. Den gir bedre skjermingsgrad enn 40 dB i frekvensområdet fra 10 kHz til en frekvens som er avhengig av kabeldimensjonen. Se tabell nedenfor.

Innv. dia.

D (mm)

Minste L eller L1+L2 (mm)

Maks.frekvens (GHz)

6

50

20

8,5

50

15

12,5

60

10

16

70

8

21,5

90

6

27

120

5

35,7

150

3

41,5

180

2,5

53

230

2

Tilleggsutstyr

Gjennomføring for fiberoptikk NORFO GO
Gjennomføring for fiberoptikk NORFO GO

Pakknippel for å oppnå gasstetthet.

Eksempler på montering av NORFO GO for flere kabler

Eksempler på montering av NORFO GO-1 for en kabel

Kontinuerlig sveis mellom gjennomføring og skjerm gir det beste resultatet mht. skjermingsgrad, og forbindelsen vil ikke svekkes over tid som følge av korrosjon på kontaktflater.

Hvis gjennomføringen forbindes til skjermen med klemskiver/skruer, må skjermens kontaktflate være korrosjonsbeskyttet med et elektrisk ledende materiale, f.eks. galvanisering eller ledende maling. Kontaktflatene rengjøres med slipeduk før montering. Avhengig av ønsket skjermingsgrad, bør det vurderes å benytte elektrisk ledende pakning i forbindelsen, og/eller elektrisk ledende teip over skjøten.

Det tas forbehold om konstruksjonsendringer

Vi utfører montering, service, vedlikehold og reparasjoner av alle våre produkter.
> Les mer om service og montering

Vi har over 1000 branndører på lager, og leverer dører på dagen over hele landet.
> Les mer om vårt dørlager

Med en sikkerhetsdør fra Norfo som inngangsdør til leiligheten, får du markedets beste brannsikkerhet og innbruddssikkerhet, samtidig som du effektivt stopper sjenerende lyd og lukt. Besøk vår utstilling av leilighetsdører.
>Les mer om leilighetsdører

Kontakt oss

A/S Norfo
Industriveien 4 A
2020 Skedsmokorset

Telefon: +47 64 83 68 00

E-post : norfo@norfo.no
Faktura: faktura@norfo.no
Org. nr: 914 796 881

Utviklet av Imaker as