Gjennomføring for skjermet kabel NORFO GS

Gjennomføring for skjermet kabel NORFO GS

NORFO GS gjennomføringer benyttes til å føre skjermet kabel inn i skjermet rom, skap eller kabinett.

Ved korrekt montering med krympestrømpe, vil gjennomføringen gi god gasstetthet.

Beskrivelse

NORFO GS består av en messingnippel med utvendige rørgjenger, og en flettet fortinnet kobberstrømpe koblet sammen med en pressring Til enheten hører også bensetråd alternativt slangeklemmer og krympeslange.

Gjennomføringen monteres vanligvis i rommets ett-punkts inntaksplate, med strømpen på utsiden av skjermen. Se datablad på gjennomføringsplater. Som et tillegg leveres forlengelsesrør for gjennomføring i

ND

Rørgjenger

D (mm)

Innv. dia. (mm)

Lengde A (mm)

1/2"

27

15

225

3/4"

34

19

225

1"

41

26

225

1 1/2"

57

39

260

2"

70

48

260

Lengde, L, for forlengere avhenger av veggtykkelse og må spesifiseres ved bestilling.

Skjermingseffekt

NORFO GS gir en demping på > 40 dB i frekvensområdet 10 kHz til 20 GHz.

Følgende test er utført ved Forsvarets EMC-laboratorium, iht. MIL STD-285:

Tilleggsutstyr

Forlenger, type A, med flens for sveising til skjerm. Alternativt kan den tilknyttes skjerm med selvgjengende skruer.

Forlenger, type B, med klemskiver og muttere for tilknytting til skjerm.

Forlengelsesrør vist ovenfor er beregnet for skjerm innvendig i skjermet rom. Forlengere for skjerm på utsiden av veggen kan også leveres.

Forespørsler

Ved forespørsler og bestilling bes oppgitt følgende data:

  • Nominell diameter, ND
  • Tilleggsutstyr: Type forlenger og lengde, L.

Eventuelt send skisse som viser veggtykkelse, veggtype skjermtype og plassering, samt kabeldimensjon, dempningsgrad, og frekvensområde.

Montering av kabelgjennomføring

Eksempler på tilknytting til skjerm

Kontinuerlig sveis mellom gjennomføring og skjerm gir det beste resultatet mht. skjermingsgrad, og forbindelsen vil ikke svekkes over tid som følge av korrosjon på kontaktflater.

Hvis gjennomføringen forbindes til skjermen med klemskiver/skruer, må skjermens kontaktflate være korrosjonsbeskyttet med et elektrisk ledende materiale, f.eks. galvanisering eller ledende maling. Kontaktflatene rengjøres med slipeduk før montering. Avhengig av ønsket skjermingsgrad, bør det vurderes å benytte elektrisk ledende pakning i forbindelsen, og/eller elektrisk ledende teip over skjøten.

Det tas forbehold om konstruksjonsendringer

Vi utfører montering, service, vedlikehold og reparasjoner av alle våre produkter.
> Les mer om service og montering

Vi har over 1000 branndører på lager, og leverer dører på dagen over hele landet.
> Les mer om vårt dørlager

Med en sikkerhetsdør fra Norfo som inngangsdør til leiligheten, får du markedets beste brannsikkerhet og innbruddssikkerhet, samtidig som du effektivt stopper sjenerende lyd og lukt. Besøk vår utstilling av leilighetsdører.
>Les mer om leilighetsdører

Kontakt oss

A/S Norfo
Industriveien 4 A
2020 Skedsmokorset

Telefon: +47 64 83 68 00

E-post : norfo@norfo.no
Faktura: faktura@norfo.no
Org. nr: 914 796 881

Utviklet av Imaker as