Bølgefelle NORFO SL 261 (20 GHz)

Bølgefelle NORFO SL 261 (20 GHz)

Bølgefelle NORFO SL 261 benyttes i ventilasjonsåpninger i rom som skal skjermes mot elektro-magnetisk stråling.

/share/mime/pdf.gifBølgefeller SL 261
(5302.pdf, 674kB)

Beskrivelse

NORFO SL-261 er fremstilt av en "honeycomb" i fortinnet stål som er loddet til en varmforsinket flens, og kan tilpasses de fleste krav til utforming. Den leveres rund for kanaldiametere 125 - 500 mm eller rektangulær inntil 500 x 800 mm.

Bølgefellen må monteres mellom to flenser, eller tilknyttes skjermen direkte ved lodding/sveising eller ved hjelp av selvgjengende skruer. For montering mellom flenser, kan det leveres et utvalg gjennomføringer og stusser for dette formål. Se skisser på neste side. De runde stussene/gjennomføringene er tilpasset spirorør slik at skjøtenippel passer direkte inn.

Skjermingseffekt

Bølgefelle NORFO SL 261 (20 GHz)ølgefelle NORFO SL 261 (20 GHz)
Bølgefelle NORFO SL 261 (20 GHz), skjermingseffekt

Følgende test er utført ved Luftforsvarets forsyningskommando, Forsvarets EMC-laboratorium, iht. MIL STD-285, i frekvensområdet 10 kHz til 20 GHz.

Bølgefellen var montert med klemflens og skruer til skjerm, uten bruk av elektrisk ledende pakning eller teip. Høyere dempningsgrad kan oppnås ved bruk av ovennevnte pakningsmateriell.

Trykktap i bølgefellen som funksjon av lufthastighet

Bølgefelle NORFO SL 261 (20 GHz), trykktap
Bølgefelle NORFO SL 261 (20 GHz), trykktap

I tillegg til trykktapet som følge av lufthastigheten, er lysåpningen i bølgefellen ca 30 mm mindre enn i tilstøtende kanaler. Avhengig av lufthastigheten bør det derfor vurderes å øke dimensjonen på bølgefellen med tilhørende stuss/gjennomføring. For spirorør kan dette enkelt gjøres ved å gå opp en størrelse for bølgefelle med stusser, og benytte overgangsnipler.

Spesialutførelser

Spesialutførelser som kombinerer bølgefelle med sjokkventil, sjokk-/overtrykksventil, eller avtrekksventil i samme gjennomføring, kan leveres.

Ved store luftmengder, kan det leveres flere bølgefeller samlet i en ramme.

Forespørsler

Ved forespørsler og bestilling bes oppgitt følgende data med referanse til skisser på neste side.

  • Type bølgefelle
  • Dimensjon øD eller BxH, eventuelt kanaldimensjon.
  • Tilleggsutstyr
  • Lengde, L, for eventuell gjennomføring

Eventuelt send skisse som viser veggtykkelse, veggtype, skjermtype og plassering, samt kanaldimensjon, luftmengde, dempningsgrad, og frekvensområde.

Varianter

Bølgefelle NORFO SL 261 (20 GHz), trykktap
Bølgefelle NORFO SL 261 (20 GHz), trykktap

Kanal diameter (mm)

øD

(mm)

øk

(mm)

Antall

M 6 bolter

125

95

185

8

160

130

220

12

200

170

260

16

250

220

310

18

315

285

375

22

400

370

460

28

500

470

560

32

Rektangulær type

Rektangulære bølgefeller produseres etter spesifiserte mål.

Maksimum B x H: 800 x500 mm

Bemerk: Lysåpning i bølgefelle, øD og BxH, er ca 30 mm mindre enn kanaldiameter.

Bølgefelle NORFO SL 261 (20 GHz)
Bølgefelle NORFO SL 261 (20 GHz)

Eksempler på montering

Bølgefelle NORFO SL 261 (20 GHz)
Bølgefelle NORFO SL 261 (20 GHz)

Kontinuerlig lodding mellom bølgefelle og skjerm gir det beste resultatet mht. skjermingsgrad, og forbindelsen vil ikke svekkes over tid som følge av korrosjon på kontaktflater.

Hvis bølgefellen forbindes til skjermen med bolter, må skjermens kontaktflate være korrosjonsbeskyttet med et elektrisk ledende materiale, f.eks. galvanisering eller ledende maling. Kontaktflatene rengjøres med slipeduk før montering. Avhengig av ønsket skjermingsgrad, bør det vurderes å benytte elektrisk ledende pakning i forbindelsen, og/eller elektrisk ledende teip over skjøten.

Bølgefelle NORFO SL 261 (20 GHz)
Bølgefelle NORFO SL 261 (20 GHz)

Hvis bølgefellen skal forbindes med en elektrisk ledende kanal på utsiden av skjermen, bør kanalen adskilles fra bølgefellen med en isolator.

Hvis skjermingen omfatter TEMPEST, bør det vurderes å benytte isolator også på innsiden av skjermen hvis bølgefellen skal forbindes med en innvendig elektrisk ledende kanal.

Det tas forbehold om konstruksjonsendringer

Vi utfører montering, service, vedlikehold og reparasjoner av alle våre produkter.
> Les mer om service og montering

Vi har over 1000 branndører på lager, og leverer dører på dagen over hele landet.
> Les mer om vårt dørlager

Med en sikkerhetsdør fra Norfo som inngangsdør til leiligheten, får du markedets beste brannsikkerhet og innbruddssikkerhet, samtidig som du effektivt stopper sjenerende lyd og lukt. Besøk vår utstilling av leilighetsdører.
>Les mer om leilighetsdører

Kontakt oss

A/S Norfo
Industriveien 4 A
2020 Skedsmokorset

Telefon: +47 64 83 68 00

E-post : norfo@norfo.no
Faktura: faktura@norfo.no
Org. nr: 914 796 881

Utviklet av Imaker as