Bølgefelle NORFO SL 241 (1 GHz)

Bølgefelle NORFO SL 241 (1 GHz)

Bølgefelle NORFO SL 241 benyttes i ventilasjonsåpninger i rom som skal skjermes mot elektromagnetisk stråling. Den tilfredstiller kravene i forskrift om EMP-beskyttelse av telekommunikasjons-anlegg forutsatt at anleggene har tilstrekkelig fjell/jord overdekkining som demper frekvenser > 1 GHz (High Power Microwave).

Ved behov for bølgefeller for høyere frekvenser, se NORFO SL 261.

/share/mime/pdf.gifBølgefeller SL 241
(5301.pdf, 970kB)

Beskrivelse

Bølgefellen er fremstilt av stål og varmgalvanisert etter tilvirkning. Den kan tilpasses de fleste krav til utforming.

Den leveres rund med diameter 125 - 1250 mm eller rektangulær inntil 1400x1400 mm. Den runde utførelsen er tilpasset spirorør slik at spiro skjøtenippel passer direkte inn i bølgefellen.

Skjermingseffekt

Bølgefelle NORFO SL 241 (1 GHz), skjermingseffekt
Bølgefelle NORFO SL 241 (1 GHz), skjermingseffekt

Testen er utført ved Luftforsvarets forsynings-kommando, Forsvarets EMC-laboratorium, iht. MIL STD-285, i frekvensområdet 10 kHz til 1 GHz.

Trykktap i bølgefelle som funksjon av lufthastighet

Bølgefelle NORFO SL 241 (1 GHz), trykktap
Bølgefelle NORFO SL 241 (1 GHz), trykktap

Spesialutførelser

Spesialutførelser som kombinerer bølgefelle med sjokkventil, sjokk-/overtrykksventil, eller avtrekksventil i samme gjennomføring, kan produseres.

Ved behov for store luftmengder, kan det leveres flere bølgefeller samlet i en ramme.

Forespørsler

Ved forespørsler og bestilling bes oppgitt følgende data med referanse til skisser på neste side:

  • Type bølgefelle
  • Lengde (L1 + eventuelt L2)
  • Dimensjon (diameter eller B x H)
  • Tilleggsutstyr

Eventuelt send skisse som viser veggtykkelse, veggtype, skjermtype og plassering, kanaldimensjon, dempningsgrad, og frekvensområde.

Dimensjoner

øD (mm)

øk (mm)

Antall

bolter

125

185

8xM6

160

220

12xM6

200

260

16xM6

250

310

18xM6

315

375

22xM6

400

460

28xM6

500

560

32xM6

630

690

40xM6

800

895

48xM8

1000

1095

64xM8

1250

1345

78xM8

Bølgefelle NORFO SL 241 (1 GHz)
Andre utforminger kan produseres etter kundens skisser - Bølgefelle NORFO SL 241 (1 GHz)

Tilleggsutstyr

Bølgefelle NORFO SL 241 (1 GHz)
Bølgefelle NORFO SL 241 (1 GHz)

Eksempler på montering

Bølgefelle NORFO SL 241 (1 GHz)
Bølgefelle NORFO SL 241 (1 GHz)

Kontinuerlig sveis mellom bølgefelle og skjerm gir det beste resultatet mht. skjermingsgrad, og forbindelsen vil ikke svekkes over tid som følge av korrosjon på kontaktflater.

Hvis bølgefellen forbindes til skjermen med bolter, må skjermens kontaktflate være korrosjonsbeskyttet med et elektrisk ledende materiale, f.eks. galvanisering eller ledende maling. Kontaktflatene rengjøres med slipeduk før montering. Avhengig av ønsket skjermingsgrad, bør det vurderes å benytte elektrisk ledende pakning i forbindelsen, og/eller elektrisk ledende teip over skjøten.

Bølgefelle NORFO SL 241 (1 GHz)
Bølgefelle NORFO SL 241 (1 GHz)

Hvis bølgefellen skal forbindes med en elektrisk ledende kanal på utsiden av skjermen, bør kanalen adskilles fra bølgefellen med en isolator.

Hvis skjermingen omfatter TEMPEST, bør det vurderes å benytte isolator også på innsiden av skjermen hvis bølgefellen skal forbindes med en innvendig elektrisk ledende kanal.

Det tas forbehold om konstruksjonsendringer

Vi utfører montering, service, vedlikehold og reparasjoner av alle våre produkter.
> Les mer om service og montering

Vi har over 1000 branndører på lager, og leverer dører på dagen over hele landet.
> Les mer om vårt dørlager

Med en sikkerhetsdør fra Norfo som inngangsdør til leiligheten, får du markedets beste brannsikkerhet og innbruddssikkerhet, samtidig som du effektivt stopper sjenerende lyd og lukt. Besøk vår utstilling av leilighetsdører.
>Les mer om leilighetsdører

Kontakt oss

A/S Norfo
Industriveien 4 A
2020 Skedsmokorset

Telefon: +47 64 83 68 00

E-post : norfo@norfo.no
Faktura: faktura@norfo.no
Org. nr: 914 796 881

Utviklet av Imaker as