EMP skjermdør NORFO BGAE-40

EMP skjermdør NORFO BGAE-40

NORFO BGAE-40-dører og -luker benyttes i bygninger, containere og rom som skal skjermes mot elektromagnetisk stråling. Typiske eksempler på bruk er i kontrollrom, datarom, operasjonsrom og rom for teleteknisk utstyr.

EMP gjennomføringsplate NORFO SL 923

EMP gjennomføringsplate NORFO SL 923

EMP gjennomføringsplate NORFO SL 923

NORFO SL 923 gjennomføringsplate benyttes som "single entry" når skjermet kabel, optisk fiberkabel, rør og slanger føres inn i skjermet rom, skap eller kabinett.

Gjennomføring for fiberoptikk NORFO GO

Gjennomføring for fiberoptikk NORFO GO

Gjennomføring for fiberoptikk NORFO GO

NORFO GO gjennomføringer for ikke-ledende kabler benyttes til å føre kabler, slanger og rør som ikke inneholder elektrisk ledende materiale inn i rom som skal skjermes mot elektromagnetisk stråling. F. eks. optisk fiberkabel og slanger for luft og olje.

Bemerk at gjennomføringen ikke kan brukes for plastrør som fører elektrisk ledende væske som f.eks. vann. For dette formål må væskegjennomføring NORFO SL 238 eller 239 benyttes for å sikre jording av væsken og avledning av EMP som følger væskesøylen.

Bølgefelle NORFO SL 241 (1 GHz)

Bølgefelle NORFO SL 241 (1 GHz)

Bølgefelle NORFO SL 241 (1 GHz)

Bølgefelle NORFO SL 241 benyttes i ventilasjonsåpninger i rom som skal skjermes mot elektromagnetisk stråling. Den tilfredstiller kravene i forskrift om EMP-beskyttelse av telekommunikasjons-anlegg forutsatt at anleggene har tilstrekkelig fjell/jord overdekkining som demper frekvenser > 1 GHz (High Power Microwave).

Ved behov for bølgefeller for høyere frekvenser, se NORFO SL 261.

Væskegjennomføring SL 238 og 239

Væskegjennomføring SL 238 og 239

Væskegjennomføring SL 238 og 239

NORFO SL væskegjennomføringer benyttes til å føre rør inn i rom som skal skjermes mot elektromagnetisk stråling. F.eks. rør for vann, olje, dren, luft m.m.

Bølgefelle NORFO SL 261 (20 GHz)

Bølgefelle NORFO SL 261 (20 GHz)

Bølgefelle NORFO SL 261 (20 GHz)

Bølgefelle NORFO SL 261 benyttes i ventilasjonsåpninger i rom som skal skjermes mot elektro-magnetisk stråling.

Gjennomføring for skjermet kabel NORFO GS

Gjennomføring for skjermet kabel NORFO GS

Gjennomføring for skjermet kabel NORFO GS

NORFO GS gjennomføringer benyttes til å føre skjermet kabel inn i skjermet rom, skap eller kabinett.

Ved korrekt montering med krympestrømpe, vil gjennomføringen gi god gasstetthet.

Vi utfører montering, service, vedlikehold og reparasjoner av alle våre produkter.
> Les mer om service og montering

Vi har over 1000 branndører på lager, og leverer dører på dagen over hele landet.
> Les mer om vårt dørlager

Med en sikkerhetsdør fra Norfo som inngangsdør til leiligheten, får du markedets beste brannsikkerhet og innbruddssikkerhet, samtidig som du effektivt stopper sjenerende lyd og lukt. Besøk vår utstilling av leilighetsdører.
>Les mer om leilighetsdører

Kontakt oss

A/S Norfo
Industriveien 4 A
2020 Skedsmokorset

Telefon: +47 64 83 68 00

E-post : norfo@norfo.no
Faktura: faktura@norfo.no
Org. nr: 914 796 881

Utviklet av Imaker as