S81 Brannluke / Stålluke

S81 Brannluke / Stålluke

liten_73x100
A 60

S81 er en brannsikker inspeksjonsluke for industri- og næringsbygg, og i fellesarealer i boligbygg.

Betongluke, -dør og -port NORFO TBS-20 og TBS-30

Betongluke, -dør og -port NORFO TBS-20 og TBS-30

tbs-20.jpg

NORFO TBS-20 og TBS-30 gasstette trykkdører, -luker og -porter er utviklet for å beskytte mot eksplosjoner, fragmenter, trykk, stråling (radioaktiv/røntgen/varme) og ras. Andre anvendelses-områder er i kraftverk, oljebehandlingsanlegg, prosessindustri og andre beskyttede anlegg.

Gasstett trykkdør NORFO BGA-51

Gasstett trykkdør NORFO BGA-51

bga51.jpg
A 60

NORFO BGA-51-dører og -luker benyttes i bygninger, containere og rom hvor det settes store krav til tetthet og trykkstyrke, og tilleggsfunksjoner som brannbeskyttelse og lyddemping. Typiske eksempler på bruk er kjelerom, maskinrom og redningsrom.

Inspeksjonsluke NORFO L-2