Trafodør i rustfritt stål NORFO TR-1

Trafodør i rustfritt stål NORFO TR-1

NORFO TR-1 dør er utført i syrefast stål, AISI 316, og benyttes i korrosivt miljø til traforom, relérom, og andre rom hvor det er behov for en uisolert dør som tåler trykkbelastning. Døren kan leveres med eller uten ventilasjons-rister.

/share/mime/pdf.gifTR-1 trafodør
(1310.pdf, 349kB)

Konstruksjon

Dørbladet er utført av 2 mm korrugert plate med en ramme av hulprofil. Dørkarmen og terskelen er utført av 2 mm stålprofiler, og leveres for innsveising, inngysing eller fastbolting. Hvis terskelen vil bli utsatt for stor belastning, kan den leveres forberedt for fylling med betong. Døren kan også leveres terskelfri, eller med avtagbar terskel. Døren har rustfrie sveisehengsler og kan leveres med ulike typer låser som spesifisert nedenfor.

Døren kan utstyres med innstikkssikre ventilasjonsrister utført som V-profil av 2 mm syrefast materiale. Ventilasjonsareal kan bestemmes av kunde.

To-fløyet dør.

To-fløyet dør tilvirkes på samme måte som en-fløyet. Den ene fløyen vil da være passiv, og holdes lukket med en espagnolett på anslagssiden av dørbladet.

Overflatebehandling

Som standard leveres døren ubehandlet. Som tillegg kan den leveres med en overflatebehandling etter kundens spesifikasjon.

Låser

Valg av lås vil bl.a. avhenge av om døren skal tåle trykkbelastninger.

Dersom døren skal tåle trykk fra anslagsiden (eller sug fra hengselsiden) leveres et kraftig 3-punkts selvaktiverende reilesystem. Reilesystemet er utenpåliggende på anslagsiden, hvilket sikrer enkel adkomst for vedlikehold. Beslaget leveres som standard i hammerlakkert stål, grå farge. Reilene opereres med et vriderhandtak, og døren kan leveres med følgende alternativer for avlåsing:

a) Uten lås.

b) Sylinderlås. Sylinder medfølger ikke.

c) Sylinderlås og elektrisk sluttstykke. Sylinder medfølger ikke.

d) Elektromagnetisk lås.

e) Tilholderlås operert med nøkkel fra begge sider.

f) Sylinderlås som åpnes med nøkkel og vriderhandtak fra utsiden. Fra innsiden åpnes døren kun med vriderhandtaket (rømningsdør). TrioVing sylinder 5536 FKRM medfølger.

g) Sylinderlås som åpnes med nøkkel og vriderhandtaket fra utsiden. Fra innsiden åpnes døren med et vertikalt panikkbeslag. Panikkbeslaget tilfredsstiller elektrisitetstilsynets krav til rømningsdør fra rom med høyspenning. TrioVing sylinder 5536 FKRM medfølger.

Da type avlåsing er integrert, må dette spesifiseres ved forespørsel / bestilling.

Hvis det ikke stilles krav til trykkbelastning, kan døren leveres med valgfrie låskasser.

Trykkstyrke

NORFO TR-1 dør motstår et statisk trykk på 15 - 30 kPa fra hengselsiden avhengig av dørstørrelsen. Med 3-punkts låsbeslag vil den motstå et tilsvarende trykk fra anslagssiden, mens med en vanlig låskasse vil den tåle ca 2 kPa fra anslagssiden.

Ved behov for å motstå større belastninger kan døren leveres i forsterket utførelse. Dørens styrke kan beregnes i hvert enkelt tilfelle hvis reflektert trykk og pulsvarighet eller impuls blir spesifisert, eventuelt ekvivalent statisk belastning.

Forespørsler

Ved forespørsler og bestilling bes oppgitt:

  • Dørtype, dimensjon, slagretning (NS 549)
  • Innfestingsmåte
  • Areal av ventilasjonsrister.
  • Krav til låser.
  • Eventuelt tilleggsutstyr

Tilleggsutstyr

  • Hull i terskel for betongfylling
  • Avtagbar terskel
  • Tilleggslåser / andre låsbeslag
  • Maling etter kundens spesifikasjon

Alternative monteringsmåter

Trafodør i rustfritt stål NORFO TR-1.alternative monteringsmåter. Monterings og vedlikeholdsanvisning følger hver dør, og kan oversendes på forespørsel
Trafodør i rustfritt stål NORFO TR-1.alternative monteringsmåter. Monterings og vedlikeholdsanvisning følger hver dør, og kan oversendes på forespørsel
Trafodør i rustfritt stål NORFO TR-1. Dimensjoner med standard karm.
Trafodør i rustfritt stål NORFO TR-1. Dimensjoner med standard karm.

Dør med 3-punktslås, type g), er vist. Andre dimensjoner kan tilvirkes.

En-fløyet dør

Modul mål

Karmåpning

B x H (mm)

Vekt (kg)

M9 x M21

800x2005

76

M10 x M21

900x2005

82

M11 x M21

1000x2005

88

To-fløyet dør

Modul mål

Karmåpning

B x H (mm)

Vekt (kg)

M15 x M21

1400x2005

120

M18 x M21

1700x2005

140

M21 x M21

2000x2005

165

Spesialmål kan tilvirkes

Det tas forbehold om konstruksjonsendringer

Vi utfører montering, service, vedlikehold og reparasjoner av alle våre produkter.
> Les mer om service og montering

Vi har over 1000 branndører på lager, og leverer dører på dagen over hele landet.
> Les mer om vårt dørlager

Med en sikkerhetsdør fra Norfo som inngangsdør til leiligheten, får du markedets beste brannsikkerhet og innbruddssikkerhet, samtidig som du effektivt stopper sjenerende lyd og lukt. Besøk vår utstilling av leilighetsdører.
>Les mer om leilighetsdører

Kontakt oss

A/S Norfo
Industriveien 4 A
2020 Skedsmokorset

Telefon: +47 64 83 68 00

E-post : norfo@norfo.no
Faktura: faktura@norfo.no
Org. nr: 914 796 881

Utviklet av Imaker as