EMP skjermdør NORFO BGAE-40

NORFO BGAE-40-dører og -luker benyttes i bygninger, containere og rom som skal skjermes mot elektromagnetisk stråling. Typiske eksempler på bruk er i kontrollrom, datarom, operasjonsrom og rom for teleteknisk utstyr.

/share/mime/pdf.gifBGA-E dører og luke
(5101.pdf, 294kB)

Konstruksjon

Dørbladet er utført av rustfrie stålplater med en kjerne av hardpresset mineralull, og har en kraftig elektrisk ledende pakning.

Dørkarmen og terskelen er utført av rustfrie hulprofiler og leveres i standardutførelse for innsveising. Alternativt kan dørkarmen leveres for innstøping eller for fastbolting.

Døren er utstyrt med en kraftig dørvrider som trekker dørbladet mot karmen. Tiltrekkingen er justerbar for å sikre optimal kompresjon av pakningen. Døren leveres som standard med vriderhåndtak på begge sider, men kan alternativt leveres med vriderhåndtak kun på den ene siden.

Vedlikehold

Døren trenger lite vedlikehold sammenlignet med f.eks. dører med knivkontakter. Den er blitt funksjonstestet ved åpning og lukking 20.000 sykluser uten at det er registrert skader.

Overflatebehandling

Da døren tilvirkes i rustfritt materiale, leveres den som standard ubehandlet. Med hensyn til maling, se monterings- og vedlikeholdsanvisning

To-fløyet dør

To-fløyet dør er tilvirket på samme måte som en-fløyet. Passiv fløy er lukket med skåter som kun kan betjenes fra innsiden.

Alle testresultater for skjermvirkning, lydisolasjon og tetthet refererer seg til en-fløyet dør. To-fløyet dør kan ha litt lavere ytelser.

Elektromagnetisk skjermvirkning

EMP skjermdør NORFO BGAE-40
Døren er i tillegg testet for EMI (Electro Magnetic Interference) iflg. MIL STD-285 med utvidet måleområde og antenner plassert i senter av dør med følgende resultat.

Døren er testet av Forsvarets Forskningsinstitutt med simulert EMP (Electro Magnetic Pulse) iht. NATO dokument SHAPE 220.2.2.5/SHORC/C83 med følgende resultat:

  • Demping 60 cm innenfor dør : 115 dB
  • Demping 30 cm innenfor dør : 96 dB

NATOs krav til EMP-beskyttelse refererer seg til plane bølger slik de fremkommer i ovennevnte test, og kravet er 80 dB demping i en avstand på 100 cm innenfor døren.

Luft- og gasstetthet

EMP skjermdør NORFO BGAE-40
Døren er testet etter NS 3206 med følgende resultat med hensyn til luftgjennomgang.

Døren er testet etter NS 3206 med følgende resultat mht. luftgjennomgang:

Lydisolasjon

Døren er testet for lydgjennomgang ifølge NS 3150, og tilfredsstiller lydklasse 30 dB.

Brannmotstand

Døren er ikke testet, men en dør med tilsvarende oppbygging av dørbladet er testet og tilfredsstiller kravene til klasse A 30 ifølge NS 3919.

Brukt som ytterdør

Eksponering for nedbør vil kunne medføre korrosjon på pakningen, hvilket svekker dempingsgraden. Hvis døren må benyttes som ytterdør, kan pakningen leveres i et materiale som ikke medfører galvanisk korrosjon, med det vil generelt gi noe dårligere demping enn med standardpakningen.

Tilleggsutstyr

EMP skjermdør NORFO BGAE-40
Tilleggsutstyr EMP skjermdør NORFO BGAE-40
  • Klemlist for feste av folie eller netting til dørkarm
  • Forskjellige låser som beskrevet på side 3
  • Lakkert
  • Elektrisk vrideroperasjon. Datablad kan oversendes på forespørsel.

Forespørsler

Ved forespørsel og bestilling bes oppgitt:

  • Dørtype / dimensjon
  • Slagretning (iflg. NS 549)
  • Innfestingsmåte / type vegg
  • Tilleggsutstyr

Alternative monteringsmåter

Dimensjoner, spesialmål kan tilvirkes

EMP skjermdør NORFO BGAE-40

En-fløyet dør

Modul mål

Karmåpning

B x H (mm)

Vekt (kg)

M9 x M21

770x2010

110

M10 x M21

870x2010

120

M12 x M21

1070x2010

140

To-fløyet dør

Modul mål

Karmåpning

B x H (mm)

Vekt (kg)

M15 x M21

1330x2010

175

M18 x M21

1630x2010

205

M21 x M21

1930x2010

235

Luke

Modul mål

Karm åpning

B x H (mm)

Vekt (kg)

M8 x M8

670x710

40

M9 x M9

770x810

50

M10 x M10

870x910

60

Hengelåsbeslag

Hengelåsbeslag på utvendig og/eller innvendig vrider.

Lås medfølger ikke.

Hengelåsbeslag på dørkarm

ABLOY hengelåsbeslag type PL 201/302.

FG-godkjent klasse 3.

Lås medfølger ikke.

Sylinderlås montert på utsiden av dør

Låsen er montert i en kasse sveiset til utsiden av dørbladet. Låsen har sylinder kun på utsiden, og kan ikke låses opp fra innsiden. TrioVing låskasse 9788 eller tilsvarende. Leveres uten sylinder. Mål for sylinder: B=20.

Hengelåsbeslag

Lås og el. sluttstykke er montert i en kasse sveiset til utsiden av dørbladet. Låsen skal ha sylinder kun på utsiden, og kan ikke låses opp mekanisk fra innsiden. Låskasse TV 5584 uten sylinder samt el. sluttstykke TV Multi 575 eller tilsv. leveres.

P.g.a. høyt pakningstrykk vil ikke sluttstykket åpne hvis vriderhandtaket betjenes før sluttstykket har åpnet, og det anbefales derfor å benytte elektromagnetisk lås hvis mulig.

Elektromagnetisk lås

Låsen benyttes når det ønskes forrigling av flere dører eller adgangskontroll med kortleser o.l. Låsen holder døren stengt med et kraftig magnetfelt og er montert som vist på skisse ovenfor.

Magneten slipper ved strømbrudd, og kan benyttes i rømningsvei. Den leveres i en tett kapsling av rustfritt stål, og har ingen bevegelige deler som kan blokkere ved funksjonsfeil. Magneten har innebygd statussignal som viser at døren er lukket og låst, og har en holdkraft på 2,7 kN.

Strømforbruk: 24V DC, 150 mA.

Elektrisk operert vrider

Vridermekanismen kan utstyres med en elektrisk aktuator slik at vrideren åpner ved impuls fra et betjeningsorgan, f.eks. trykknapp, kortleser e.l.

Denne funksjonen kan kombineres med en elektrisk døråpner.

Datablad sendes på forespørsel.

Pneumatisk operert vrider

Ved spesielle behov kan pneumatisk eller elektropneumatisk operasjon av vridermekanismen tilbys.

Magnetkontakter

Døren kan leveres med magnetkontakter som visert status for dørblad lukket og dørvrider lukket.

Det tas forbehold om konstruksjonsendringer

Vi utfører montering, service, vedlikehold og reparasjoner av alle våre produkter.
> Les mer om service og montering

Vi har over 1000 branndører på lager, og leverer dører på dagen over hele landet.
> Les mer om vårt dørlager

Med en sikkerhetsdør fra Norfo som inngangsdør til leiligheten, får du markedets beste brannsikkerhet og innbruddssikkerhet, samtidig som du effektivt stopper sjenerende lyd og lukt. Besøk vår utstilling av leilighetsdører.
>Les mer om leilighetsdører

Kontakt oss

A/S Norfo
Industriveien 4 A
2020 Skedsmokorset

Telefon: +47 64 83 68 00

E-post : norfo@norfo.no
Faktura: faktura@norfo.no
Org. nr: 914 796 881

Utviklet av Imaker as