Arrestdør NORFO BGA-50C

Arrestdør NORFO BGA-50C

Arrestdør NORFO BGA-50C

NORFO BGA-50C arrestdør er basert på spesifikasjon i "Spesielt byggeprogram for lokaler til politi- og lensmannsetaten" fra 2001, og er vidreutviklet i samarbeid med politiet.

Gasstett dør NORFO BGA-11

Gasstett dør NORFO BGA-11

NORFO BGA-11-dører og -luker benyttes i bygninger, containere og rom hvor det settes store krav til tetthet, og tilleggsfunksjoner som brannbeskyttelse, moderat trykkstyrke og lyd-demping. Typiske eksempler på bruk er kjelerom, maskinrom, elektrorom og gass-sluser.

Trykkdør NORFO FEG

Trykkdør NORFO FEG

NORFO FEG er utviklet spesielt for industrianlegg til bruk i kontrollrom og andre rom plassert i eksplosjonsfarlig område, og for beskyttelse av bygninger mot utvendige eksplosjoner.

Tilfluktsromsluke GL, -dør GD og -port GP

Tilfluktsromsluke GL, -dør GD og -port GP

Denne serien av kompakte stålluker, -dører og -porter er utviklet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Dørene brukes til sikring av utvendige innganger til tilfluktsrom, og som gasstette dører i sluser og aggregatrom. Andre anvendelsesområder er trykk-/ gassbarrierer i sivile anlegg, flomsikring o.l.

Gasstett trykkdør NORFO BGA-51

Gasstett trykkdør NORFO BGA-51

A 60

NORFO BGA-51-dører og -luker benyttes i bygninger, containere og rom hvor det settes store krav til tetthet og trykkstyrke, og tilleggsfunksjoner som brannbeskyttelse og lyddemping. Typiske eksempler på bruk er kjelerom, maskinrom og redningsrom.

Aluminiumsdører

Aluminiumsdører

Døren leveres med egenskaper tilpasset en rekke forskjellige bruksområder. Profildørene benyttes spesielt der det ønskes en stabil dør med glassparti og lite vedlikeholdsbehov, som for eksempel som ytterdører i inngangspartier, trapperom, og entrèer. Som innvendige dører benyttes de i korridorer, kontorer, konferanserom, forretningslokaler, industrilokaler, vaskerom, mm.

NORFO Gitterdør

NORFO Gitterdør

NORFO Gitterdør

NORFO gitterdører benyttes til avstenging av åpninger i bygninger, siloer, gjerder, tunnelåpninger o.l. hvor det ønskes et relativ solid stengsel som samtidig er åpent for lufting.

Ytterdør NORFO BGA-10Y

Ytterdør NORFO BGA-10Y

NORFO BGA-10Y benyttes i industrianlegg hvor det er behov for en robust korrosjonsbestandig dør. Den benyttes i lokaler hvor det er korrosiv miljø, eller som ytterdør.

EMP skjermdør NORFO BGAE-40

EMP skjermdør NORFO BGAE-40

NORFO BGAE-40-dører og -luker benyttes i bygninger, containere og rom som skal skjermes mot elektromagnetisk stråling. Typiske eksempler på bruk er i kontrollrom, datarom, operasjonsrom og rom for teleteknisk utstyr.

Betongluke, -dør og -port NORFO TBS-20 og TBS-30

Betongluke, -dør og -port NORFO TBS-20 og TBS-30

NORFO TBS-20 og TBS-30 gasstette trykkdører, -luker og -porter er utviklet for å beskytte mot eksplosjoner, fragmenter, trykk, stråling (radioaktiv/røntgen/varme) og ras. Andre anvendelses-områder er i kraftverk, oljebehandlingsanlegg, prosessindustri og andre beskyttede anlegg.

Trykkdør NORFO BGA-50Y

Trykkdør NORFO BGA-50Y

NORFO BGA-50Y dør benyttes i bygninger, containere og rom for beskyttelse mot trykkbølgen fra en enkelt eksplosjon. Døren tåler et høyt trykk av kort varighet, f. eks. som følge av høyeksplosivt sprengstoff på kort avstand. Døren blir bl.a. brukt som beskyttelse av inngangspartier mot terroristbomber.

Glassfiber innerdør ID

Glassfiber innerdør ID

Glassfiber innerdør ID
25dB

Innerdør ID er en glassfiberdør som benyttes der man ønsker en slitesterk, vedlikeholdsfri og fukt-bestandig dør. Døren kan også leveres som lyddør i lydklasse 25dB. Døren brukes i skoler, hoteller, svømmehaller, idrettshaller, laboratorier, næringsmiddelindustrien, sykehus og ellers der kravet til hygiene og slitestyrke er ekstra høy.

Spesialdører, -luker og -porter

Spesialdører, -luker og -porter

Spesialdører og luker

Info om spesialdører og luker. Dette er toalettdører i polert rustfritt stål.

Trafodør i rustfritt stål NORFO TR-1

Trafodør i rustfritt stål NORFO TR-1

Trafodør i rustfritt stål NORFO TR-1

NORFO TR-1 dør er utført i syrefast stål, AISI 316, og benyttes i korrosivt miljø til traforom, relérom, og andre rom hvor det er behov for en uisolert dør som tåler trykkbelastning. Døren kan leveres med eller uten ventilasjons-rister.

Thermod Branndør

Thermod Branndør

EI260

Dører i offentlige miljøer må være bestandige mot både riper, slag og tagging. Med gjennomtenkt konstruksjon og førsteklasses materialvalg holder Thermods dører seg pene lenge.

Trykk-/branndør NORFO BGA-50T

Trykk-/branndør NORFO BGA-50T

Trykk-/branndør NORFO BGA-50T
A 60

NORFO BGA-50T-dører benyttes i bygninger, containere og rom hvor det settes krav til trykkstyrke og brannmotstand kombinert med funksjonalitet. Døren gir også god lydisolasjon og god tetthet. Typiske eksempler på bruk er redningsrom og kontrollrom i eksplosjonsfarlig område.

Værtett dør CD-1

Værtett dør CD-1

Værtett dør CD-1

CD-1 dørene benyttes i elektrorom og traforom som er plassert i forurensede og aggressive omgivelser, f.eks. i veitunneler.

Uisolert trykkdør NORFO KDS

Uisolert trykkdør NORFO KDS

Uisolert trykkdør NORFO KDS

NORFO KDS-dører benyttes til avstenging av åpninger i bygninger, siloer, tunnelåpninger o.l. hvor det settes krav til trykkstyrke kombinert med funksjonalitet, men uten krav til isolasjon eller tetthet.

Glassfiber pendeldør PD

Glassfiber pendeldør PD

Glassfiber pendeldør PD
Uklassifisert

Pendeldør PD er en glassfiberdør som er egnet til å skille mellom forskjellige temperatursoner eller miljøer hvor det er stor trafikk. Døren brukes i skoler, hoteller, restauranter, svømmehaller, idrettshaller, laboratorier, næringsmiddelindustrien, sykehus og ellers der kravet til hygiene og slitestyrke er ekstra høy.

Glassfiber skyvedør for kjølerom SKJ 80

Glassfiber skyvedør for kjølerom SKJ 80

Glassfiber skyvedør for kjølerom SKJ 80

SKJ 80 en er effektiv dørløsning for kjølerom og lignende lokaler der temperaturen må overholde gitte grenseverdier. God tetning i stengt posisjon og velisolert dørblad er derfor viktige egenskaper

Med skyveporter beholdes mulighetene til å lage åpninger og passasjer i lokaler der det ikke kan brukes slagsdører. Portene er enkle å montere.

Kraftverksdører og porter KD, KP

Kraftverksdører og porter KD, KP

Kraftverksdører og porter KD, KP

Denne serien med dører og porter er utviklet av Norges vassdrags- og energidirektorat, og leveres i henhold til deres spesifikasjoner. Dørene brukes i kraftforsyningsanlegg, tunnelinnganger o.l. hvor det er behov for sikring mot uønsket inntrenging og/eller eksplosjonstrykk og splinter.

Vi utfører montering, service, vedlikehold og reparasjoner av alle våre produkter.
> Les mer om service og montering

Vi har over 1000 branndører på lager, og leverer dører på dagen over hele landet.
> Les mer om vårt dørlager

Med en sikkerhetsdør fra Norfo som inngangsdør til leiligheten, får du markedets beste brannsikkerhet og innbruddssikkerhet, samtidig som du effektivt stopper sjenerende lyd og lukt. Besøk vår utstilling av leilighetsdører.
>Les mer om leilighetsdører

Kontakt oss

A/S Norfo
Industriveien 4 A
2020 Skedsmokorset

Telefon: +47 64 83 68 00

E-post : norfo@norfo.no
Faktura: faktura@norfo.no
Org. nr: 914 796 881

Utviklet av Imaker as